- Salget er en manøver for at ikke jeg skal arve selskapet

Frederik W. Mohn føler seg grundig ført bak lyset av sin far, Trond Mohn.