John Fredriksen er kjent som verdens rikeste nordmann. Han er født og oppvokst på Eidsvoll og på Etterstad i Oslo, men har nå kypriotisk pass og bor i London. Dermed betaler han ikke én krone i personlig skatt til den norske statskassen.

Både han, hans nærmeste medarbeider, Tor Olav Trøim, og Fredriksens døtre er utvandret.

Økonomibladet Kapital anslår hvert år hvem som egentlig er de rikeste, og hvor mye deres verdier er verdt. Tallene står ikke akkurat i stil med skattelisten.

Store variasjoner

Mye av årsaken til forskjellene er at verdien av eiendeler vurderes svært ulikt i ligningen og i markedene de omsettes i. I tillegg kan rikingene bruke noen knep for å skjule formuen. Rikingene er også berettiget til fradrag (se faktaboks), som er fratrukket før skattbar inntekt i ligningen beregnes.

Men variasjonene er store. Enkelte rikinger, som Petter A. Stordalen, har en ligningsformue som utgjør under en hundredel av Kapitals anslag for formuen hans. Samtidig er Kjell Inge Røkkes ligningsformue anslått til å utgjøre rundt 80 prosent av hva han virkelig er verdt.

Listen er rangert ut fra Kapitals liste for de rikeste nordmennene i 2011: