Forslaget om en bankunion er blant de viktigste sakene EU-lederne skal diskutere på toppmøtet i Brussel torsdag og fredag. Svenskene er svært skeptiske til forslaget, som blant annet innebærer å opprette et felles banktilsyn.

Før møtet har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt dratt til Berlin, der han fremmer svenskene syn overfor statsminister Angela Merkel.

— Om man oppretter et tilsyn, må man fortelle hvordan man skal håndtere kriserammede banker, og det finnes ikke i forslaget, sa Reinfeldt til SVT før møtet tirsdag.

— Om vi mener dette ikke er ferdigstilt, må vi si det.

Skepsis

For å vurdere unionen har Sverige blant annet krevd at svenske skattepenger ikke skal kunne brukes til å dekke underskudd i andre land.

Også Tyskland er skeptiske til forslaget som det ser ut nå, ettersom det innebærer at alle bankene skal reguleres av fellestilsynet.

Tyskerne ønsker at kun de største bankene skal omfattes.

Rett utforming

Reinfeldt mener banktilsynet kan ha fordeler.

— Men det som kan være riktig, må også utformes riktig, sier han til SVT.

Reinfeldt stiller seg også tvilende til om måten å få bukt med den økonomiske krisen på er økt føderalisering i EU og mer makt til Brussel.

— Jeg kommer til å stille spørsmål ved om det er rett tidspunkt å gjøre en maktoverføring på en rekke områder når jeg tror det er andre ting som er problemet. Jeg tror det som svikter i Europa, er konkurranseevnen vår, sier han.