• TYPISK?: Turisme og reiseliv blir sammen med handelsvirksomhet, skipsfart og rederivirksomhet trukket frem som typiske næringer for Bergensregionen. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Blankpolert omdømme for Bergen

At bergenserne selv liker byen, er ingen hemmelighet. Men nå har også resten av landet sett lyset.