• Finanskrisen ødelegger karrièreutsiktene for en bred gruppe unge personer som fortsatt gikk på skolen da nedgangstidene startet, sier Heidi Shierholz ved Economy Policy Institute.

Bare én av to (54 prosent) unge amerikanere mellom 18 og 24 år har nå en jobb, viser en ny studie gjennomført av Pew Research Center. Det skriver Huffington Post.

Det er de laveste ansettelsestallene i denne aldersgruppen siden amerikanske myndigheter begynte å registrere tallene i 1948.

Ødelegger jobbutsiktene

Statistikken viser et skarpt fall siden 2007, da seks av ti (62 prosent) i denne aldersgruppen hadde arbeid, noe som tyder på at finanskrisen ødelegger karrièreutsiktene for en bred gruppe unge personer som fortsatt gikk på videregående eller universitetet da nedgangstidene startet, skriver Huffington Post.

— De hadde uflaks som ble født på et tidspunkt som gjør at de nå kastes inn i dette arbeidsmarkedet som unge, sier Heidi Shierholz, arbeidsmarkedsøkonom ved Economy Policy Insitute, til Huffington Post.Blant unge voksne i alderen 18 til 34 sier en tredjedel at de har gått tilbake til skole og utdanning på grunn av det tøffe arbeidsmarkedet. Nesten 25 prosent oppgir å ha tatt en ubetalt jobb eller flyttet hjem til foreldrene sine.

En av fem sier de har utsatt å gifte seg eller få barn på grunn av den usikre økonomien i landet.

Ledighetstall ned

Studien ble publisert torsdag, dagen etter at de månedlige ledighetstallene i USA viste at arbeidsledigheten på landsbasis fortsetter nedover for femte måned på rad. Andelen arbeidsledige i USA er nå på 8,3 prosent, viser de siste tallene.

Arbeidsledigheten i USA og i andre europeiske land er likevel fortsatt høy, og den finansielle sikkerheten er utenfor rekkevidde for millioner av flere mennesker enn for bare noen få år siden.

Vi har ikke sammenlignbare tall om norsk ungdoms ansettelsestall. Men generelt sett skiller Norge seg ut med en svært lav ledighet. Andelen som er meldt ledige hos Nav er nå på 2,8 prosent, viser januartallene.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook