Kværners driftsresultat før avskrivninger for siste kvartal 2011 endte på 249 millioner kroner, en økning på 104 millioner kroner fra året før, skriver selskapet i en børsmelding.

— Fjerde kvartal har vært et driftsmessig og finansielt godt kvartal, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Bedre resultat, lavere omsetning

Driftsinntektene i fjerde kvartal 2011 endte på 3 004 millioner kroner sammenliknet med 3 932 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, tilsvarende en nedgang på 24 prosent. Nedgangen i forhold til i fjor skyldes lavere aktivitet i deler av virksomheten i kvartalet.

Driftsinntektene for året 2011 endte på 13 295 millioner kroner, som er på samme nivå som i 2010.

Bedre enn ventet

Det gode resultatet er bedre enn det analytikerene ventet, og ledelsen foreslår nå et utbytte på én krone per aksje.

— Markedet er svært lovende. Vi ser et betydelig antall prosjekter innenfor våre satsningsområder som passer godt med vår teknologiplattform og gjennomføringsmodell, sier Haugan i børsmeldinger.

I går ble det klart at Kværner har sikret seg en milliardkontrakt på bygging av stålunderstellet til Totals Hild-plattform. Allikevel påpeker Haugan at det er stor usikkerhet når det gjelder resultatene for 2012.

— Resultatene vil bli påvirket av det kommersielle sluttoppgjøret knyttet til den endelige ferdigstillelsen av prosjekter, noe som representerer både en potensiell oppside og nedside. Det er også en del usikkerhet knyttet til pågående prosjekter, sier Haugan.

Interessert i økonomistoff? Følg oss på Facebook!