• Avtroppende Marit Arnstad er svært lite konkret på Ringeriksbanens fremdrift. Nå blir det opp til Erna Solberg å bestemme.

Ringeriksbanen i det blå

Statsbudsjettet kommer ikke med noen lovnader om Ringeriksbanens fremdrift.