• GLISNE HYLLER: Ølet frå ei rekke av dei minste bryggjeria er utselde på polutsala rundt om i landet, og dette kan gje lågare salstal i desember, trur Ida Brenden Engholt i Vinmonopolet.

Smått er blitt godt

Ølsalet går rett til vers på Vinmonopolet, takka vere underskogen av smale ølsortar. Juleølet frå dei store bryggjeria stagnerer i den veksande marknaden.