Alsaker på formuetoppen i Tysnes

Gerhard Meidell Alsaker troner på formuetoppen Tysnes. Han er bokført med en formue på i underkant av 19 mill. kroner.