Boliglånsrentene er historisk lave, men ikke alle får like store kutt: – Ring banken

Boliglånsrentene holdt seg på et historisk lavt nivå i januar, viser ferske tall. Men nye lån har i snitt bedre renter enn gamle. Det betyr at ikke alle kunder får like store rentekutt, sier NBBLs sjeføkonom.

Norges Bank har fra før anslått at boliglånsrentene i snitt vil seg omtrent uendret den nærmeste tiden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Ferske tall fra SSB viser at rentene på utestående boliglån fortsatte nedover i januar.

For boliglånene i alt var rentene på det laveste nivået SSB noensinne har registrert i sin månedsstatistikk. Den strekker seg tilbake til desember 2013.

For nye flytende boliglån var renten i snitt på 1,77 prosent, uendret fra desember.

For eksisterende flytende boliglån var renten i snitt på 1,83 prosent, ned 0,02 prosentpoeng fra desember.

Forskjellen på 0,06 prosentpoeng viser at ikke alle kunder får like store rentekutt på boliglånet sitt, mener sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Det er litt standard at når renten faller, så faller ikke renten like mye for alle.

– Ring banken

Bjerknes mener at det er gjerne de passive kundene som ender opp med å betale mest.

– Hvis du ikke faktisk ringer banken din og bruker de vanlige argumentasjonene, så betaler du sannsynligvis litt mer på lånet enn naboen gjør.

– Dette er jo et gjennomsnitt, noe som betyr at noen ligger betydelig under og noen ligger betydelig over. Ligger du betydelig over, så bør du absolutt kontakte banken.

NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes oppfordrer kunder med høyere boliglånsrenter å kontakte banken sin.

Rekordlave renter

Bakgrunnen for de lave rentene er den historisk lave styringsrenten, som fremdeles ligger på null prosent. Der har den vært siden mai i fjor.

Den gang anslo Norges Bank boliglånsrenter nær 1,75 prosent i årene fremover. Siden den gang har imidlertid det økonomiske bildet og renteutsiktene endret seg, trekker Bjerknes frem:

– På den tiden sa Norges Bank at renten skulle være null i hele prognoseperioden. Den nåværende prognosen er en renteoppgang i mars 2022.

Bakgrunnen for fremskyndingen er en bedring i både norsk og global økonomi, sier han.

– Det har også vært stor stimulanse fra offentlige myndigheter, og mange av oss har egentlig ikke fått dårligere råd, siden vi ikke får bruke penger som før, sier Bjerknes.

Tre eksperter: Slik unngår du investeringstabbeneObos-prisene i Oslo steg 5,9 prosent i februar: – Bekymringsfullt

Ventet lavere nivåer

«Boliglånsrentene i Norge er på historisk lave nivåer,» slo Norges Bank fast i sin forrige pengepolitiske rapport fra desember.

Den gang ventet sentralbanken at boliglånsrentene i snitt vil holde seg omtrent uendret i «den nærmeste tiden».

«På litt lengre sikt legger vi til grunn at boliglånsrenten avtar noe videre, blant annet som følge av refinansiering av eksisterende boliglån til en lavere rente,» står det.

Neste rentebeslutning kommer 18. mars, sammen med en ny pengepolitisk rapport med nye anslag.

Publisert: