Toppledelsen i Norwegian skal ha fått rundt 30 millioner kroner til sammen i «hemmelig» bonus

Toppsjefene Jacob Schram og Geir Karlsen fikk 11 millioner kroner hver da de «hemmelige» bonusene ble vedtatt i mai. Resten av ledergruppen fikk bonuser som utgjorde ni måneders lønn.

Administrerende direktør Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen fikk til sammen 22 millioner kroner i bonus.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jacob Schram og Geir Karlsen fikk 11 millioner hver i restruktureringsbonus, sier Lars Boilesen til E24.

Han er i dag leder for kompensasjonskomiteen i Norwegian, men var ikke involvert da bonusene ble vedtatt.

– Resten av ledergruppen fikk ni måneders lønn, opplyser Boilesen.

Han vet ikke nøyaktig hva ledelsen fikk totalt, og viser til tidligere styreleder Niels Smedegaard. Smedegaard ønsker derimot ikke å kommentere bonusene onsdag kveld.

En gjennomgang E24 har gjort av Norwegian-toppledernes lønninger viser at dette tilsvarer bonuser på til sammen 30,3 millioner kroner, dersom lønnen var den samme i mai som den var i fjor. Dette inkluderer 11 millioner hver til nå sparkede Jacob Schram, og den nye Norwegian-sjefen Geir Karlsen.

Grunnlønnen til de syv andre som utgjør toppledergruppen er hentet fra Norwegians siste årsrapport for 2020.

Rundt 8 mill. til resten av ledergruppen

Schram og Karlsen stakk av med 22 millioner av disse, mens de syv andre i ledelsen dermed fikk rundt 8,3 millioner til sammen.

Norwegian vil ikke opplyse om hva ledelsen har i lønn i dag. Det samlede beløpet kan dermed være noe høyere eller lavere dersom lønnen har endret seg.

– Dette kommer i årsrapporten, sier Esben Tuman, kommunikasjonssjef i Norwegian.

Siden bonusen til ledelsen kom i mai i år, ville den normalt ikke blitt kjent før i årsrapporten for inneværende år, som kommer våren 2022.

E24 kunne likevel tirsdag kveld fortelle om den hittil ukjente bonusen, som ble utbetalt som et ledd i at Norwegian forlot konkursbeskyttelsen i slutten av mai. Bonusene kommer på toppen av den nye bonus- og opsjonsordningen som ble kjent i forkant av generalforsamlingen i juni.

Forsvarer bonusene

Tidligere styreleder i Norwegian, Niels Smedegaard

Den nylig avgåtte styrelederen i Norwegian, Niels Smedegaard, var med på å bevilge ekstrabonusen. Han sa til E24 tirsdag at lønnsvilkårene må være slik at man både «tiltrekker seg og beholder dyktige ansatte».

– Jeg har konkrete eksempler på at Karslen, Schram og flere ble kontaktet under corona-krisen av andre som ville ha de. Det er klart at de er attraktive personer, sa Smedegaard.

Smedegaard ønsker ikke å kommentere hvor stor bonusen ble totalt, og viser til dagens styreleder.

Den nye styrelederen i Norwegian, Svein Harald Øygard, ønsket tirsdag ikke å kommentere ordningene som ble vedtatt i tidligere styreleder Niels Smedegaards tid. Han vil heller ikke gå nærmere på bonusene onsdag kveld.

Ny styreleder lover ny kurs

– Det første vedtaket ny styreleder Svein Harald Øygard gjorde var å sette ned en kompensasjonskomité i første styremøte med det nye styret, sier Boilesen, som nå leder komiteen.

Svein Harald Øygard, dagens styreleder i Norwegian og tidligere sentralbanksjef på Island.

Han sier også at Norwegian ikke hadde en slik komite før.

På spørsmål om hva som vil bli praksis fremover svarte Øygard tirsdag at «det under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen».

Han forsvarte samtidig at Geir Karlsen får godt betalt, blant annet på grunn av «den enorme arbeidsinnsatsen» Karlsen har lagt inn for å «bevare selskapet og mange arbeidsplasser».

Statens lån til Norwegian kan ha blitt bonusbetaling

Fagforeninger og flere investorer – inkludert Folketrygdfondet – har reagert kraftig på E24s avsløring.

At toppledelsen samlet fikk et tosifret millionbeløp på toppen av lønn, opsjoner og andre bonusordninger, får også flere politikere til å reagere.

– Det er klart at det fremstår noe umusikalsk i den situasjonen luftfarten er i, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Iselin Nybø, næringsminister.

På det tidspunktet kjente Nybø kun til at bonusen var på «et tosifret beløp».

Da staten stilte opp med lånegarantien i fjor vår (prop. 57S) la man inn et vilkår om at «lån fra garantifasiliteten skal ikke benyttes til utbytte eller bonusutbetalinger til ledende ansatte».

Et slikt bonuskrav ble ikke med da regjeringen i år (prop 79S) ba om fullmakt til å delta med 1,5 milliarder i hybridkapital og et obligasjonslån på 3,0 milliarder.

– Det er to forskjellige ting. Man kan stille slike vilkår i mer kortsiktige disposisjoner. I et hybridlån er tidshorisonten mye lengre og da er det andre vurderinger, sier Nybø.

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai
Publisert: