Dette er den nye krisepakken

Den tredje krisepakken inneholder milliardstøtte til studentene, kontantstøtte for bedrifter og en milliard til nye samferdselsprosjekter.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi er glade for at vi sørger for en straksbevilgning til kommunene og fylkene på totalt fem milliarder kroner. De gjør en enorm innsats for å forebygge smitte og sikre folks velferd, men de trenger umiddelbare garantier på at de har staten i ryggen gjennom denne krisen, sier Hadia Tajik, Aps finanspolitiske talsperson.

Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i Frp, er fornøyd med milliardstøtten til utbygging og vedlikehold av vei og bane.

– Vi har fått mer penger til veivedlikehold og rassikring. Dette er bra, fordi det trengs å gjøres i seg selv og det skaper i tillegg aktivitet for norske bedrifter, sier Listhaug.

Milliarder til kommunene

Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, leder finanskomiteen.

– Noe av det fineste med norsk politikk er at vi står sammen i kriser. Vi har nok en gang blitt enige om en rekke tiltak som kan bidra til å redde arbeidsplasser og trygge velferden, sier Kapur.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF forhandlet med opposisjonspartiene Ap, Frp, Sp og SV til langt på natt.

– Jeg er veldig fornøyd med at kommunene og fylkene får fem milliarder mer enn regjeringen la opp til for kunne møte krisen, at vi har sikret at flere som sliter med husleie kan får bostøtte, og at vi får på plass en studentmilliard for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

– Enigheten betyr kraftfulle tiltak for å sikre bedrifter og arbeidsplasser. Snekkerne kan pusse opp skoler, rørleggerne vil utbedre eldrehjemmene, anleggsarbeiderne vil legge ny asfalt langs veiene i lokalsamfunnene over hele Norge, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Se video: Dette sier Jonas Gahr Støre om krisepakken:

Dette er tiltakene

VG har fått tilgang til siste utkast av coronakrisepakken som behandles i Stortinget tirsdag. Det gjenstår en finpussing og kvalitetssikring av enkelte tiltak, noe som kan medføre endringer.

* Partiene har blitt enige om å sikre kontantstøtte til frisører og andre som gikk fra 100 til 0 i omsetning.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai.

Ifølge VGs kilder gjelder dette også kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen – altså de som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt stenging.

* Partiene er enige om å omgjøre en milliard av det utvidede lånet som skulle gis til studentene til stipend.

* I tillegg vil de fremskynde samferdselsprosjekter, vedlikehold på veier og jernbane og bygging av nye studentboliger.

Hjelp til anleggsbransjen

* Partiene vil sette av en milliard kroner til vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen.

Anbudene skal utformes slik at norske selskaper har mulighet til å vinne anbudene, og det skal stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassene.

  • 600 millioner kroner til vei
  • 200 millioner kroner til bane
  • 100 millioner kroner til havner og farleder
  • 100 millioner kroner til flom, ras og skred

«I 2009 var et av de mest effektive tiltakene for å sikre arbeidsplasser at kommunene kjøpte vedlikeholds- og anleggstjenester, og gjennom dette sikret oppdrag for håndverkere, anleggsbransjen og andre yrkesgrupper», skriver partiene.

De viser til at kommunene fikk fire milliarder kroner til dette under finanskrisen i 2009, og mener at kommunene og fylkeskommunene bør få minst like mye i en ny krisepakke.

* Forskuddsbetalingen for autopass på ferger og bom til redusert til en tredjedel.

* Kommunene og fylkeskommunene skal få kompensasjon for tapene de nå opplever på grunn av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med coronakrisen.

Kommunerammen blir økt med 3,75 milliarder kroner, og fylkesmannen får 150 millioner kroner mer som skal hjelpe kommuner som har hatt større merutgifter på grunn av coronaviruset.

I tillegg blir tilskuddene til fylkeskommunene økt med en milliard kroner for å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter.

NY KRISEPAKKE: Erna Solbergs regjering og stortingsflertallet ble i natt enige om en ny krisepakke.

* De øker også rammetilskuddet til fylkeskommunene med 300 millioner kroner.

Pengene skal gå til opplæring internt i bedrifter, økt kapasitet i videregående opplæring og fagskoler for permitterte og til de regionale karriereveiledningssentrene.

* Som VG skrev i går, vil partiene gi permitterte og arbeidsløse mulighet til å studere.

Øker Husbankens låneramme

* Partiene vil sikre at de som får midlertidig inntektsøkning på grunn av coronatiltakene, ikke får fradrag i bostøtte. I tillegg vil de ha en midlertidig økning av inntektstaket i bostøtteordningen frem til 31. oktober.

* De vil også øke Husbankens låneramme midlertidig med fem milliarder kroner, sikre flere tilgang til blant annet startlån og vurdere ytterligere utvidelse ved behov.

* Stortinget ber regjeringen doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner. De ber også regjeringen legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest i revidert budsjett i vår. Blant annet skal regjeringen komme tilbake i revidert med forslag til nye klimatiltak på sokkelen.

Fangst og lagring av CO₂ skal på plass i statsbudsjettet, men det skal ikke være tatt stilling om det skal satses på ett eller to anlegg.

* Partiene har blitt enige om å øke miljøteknologiordningen til 750 millioner kroner.

* De vil også styrke bevilgningen til bredbåndsutbygging med 150 millioner kroner.

* I tillegg vil de legge til rette for at det i særlige tilfeller bør gis lån som overstiger 50 millioner kroner, og Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en bredere vurdering av innretning av lånegarantiordningen.

* Partiene har også blitt enige om å øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner, fra 900 millioner til en milliard.

* Den nye krisepakken gir også en rekke skattelettelser.

  • Momssats på seks prosent for bransjene som er omfattet av ordningen, frem til 31. oktober 2020.
  • Utsettelse innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020, og ber regjeringen vurdere utsettelse av andre særavgifter.
  • Stortinget ber også regjeringen om å komme tilbake med forslag om fritak for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode. De vil også ha en vurdering av om det finnes muligheter innenfor regelverket til å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass.
Publisert: