Her kommer Europas største gasskraftverk

Storbritannia vil bygge Europas største gasskraftverk. Det er å gå baklengs inn i framtiden, mener miljøorganisasjoner.

Utenfor Selby i Yorkshire i Storbritannia planlegges Europas største gasskraftverk.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I slutten av mai ble den britiske regjeringens godkjenning av et nytt, stort gasskraftverk på 3,6 GW kjent lovlig av britisk høyesterett.

Den britiske avisa The Guardian skriver at anlegget utvikles av selskapet Drax og skal ligge nord i Yorkshire. Gasskraftverket er det største av sitt slag i Europa og kan, når det kommer i drift, utgjøre 75 prosent av Storbritannias utslipp fra kraftsektoren, ifølge miljøorganisasjonen ClientEarth som gikk til retten for å stanse utbyggingen fordi de mener at anlegget bryter med klimaforpliktelsene.

Les også

Dette kan bli Equinors nye superfarkost

Bremser grønt skifte

– Godkjenningen henger ikke på greip med at Storbritannia skal være i
netto null til 2050. Et gasskraftverk kan ha en levetid på over 30 år. Det er ingen logikk i å fortsette på gamlemåten, bruke subsidier til å stimulere til enda mer av det gamle og dermed bidra til å bremse et grønt skifte som nå kommer av seg selv, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

For klimaets del mener han at etableringen av det som kan bli Europas største gasskraft, ikke er godt nytt for klimaet og sier at en ny storsatsing på fossilt brensel gjør at det vil gå saktere å nå klimamålene.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Frode Pleym leder i Greenpeace Norge.

– De fornybare energikildene er i ferd med å utkonkurrere fossilt, og gass er ikke broen til et bærekraftig samfunn. Land som Storbritannia og Norge må slutte å satse på nye gasskraftverk og nye oljefelt. Vi trenger at verdens ledere foretar en
radikal omstilling av energisystemet. Land kan gjerne hevde at de har mål om netto nullutslipp i 2050, men i praksis er det ikke det du viser verken når du bygger store gasskraftverk, eller som i Norges tilfelle, satser på høyt aktivitetsnivå i oljeindustrien i mange år framover, sier Pleym.

Han peker på at når store europeiske nasjoner har satt mål om null utslipp i 2050, er det innenfor de store energisystemene stø kurs som før, som verken trygger framtidige jobber eller legger opp til den energiomstillingen som må til.

– Dette ser vi også av beslutningen stortingsflertallet gjorde om oljeskatten, det blir ikke mer feil enn det. Vi forsterker ting slik de har vært før, uten å gjøre omstillingen som kreves.

Les også

– Nå leverer oljeselskapene varene

Fikk nei på grunn av klimakrav

Britiske planmyndigheter rådet først å avvise utbyggingen av gasskraftverket på grunn av at det ikke harmonerte med klimaforpliktelsene, mens britiske styresmakter valgte ikke å ta hensyn til den anbefalingen og ga i oktober 2019 klarsignal til prosjektet.

Anja Bakken Riise, leder i Framtidne i våre hender, er overrasket av britenes valg til å satse på gass framfor fornybar energi.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Storbritannia har i år slått sine egne rekorder i strømproduksjon uten bruk av kull. Både kull og gass reduseres til fordel for fornybar strøm. I stedet for å låse investeringer og framtidige utslipp med et nytt gasskraftverk, trenger Storbritannia heller fornybar strøm, mener Bakken Riise.  

Hun mener at nye gasskraftverk bare er en blindvei, og at vi heller trenger en rask utfasing av elektrisitetsproduksjon fra fossil energi.

– Nye gasskraftverk vil forlenge vår avhengighet av fossil energi. Dette er en pågående debatt i EU, hvor EU-kommisjonen er tydelige på at all energiproduksjon må være uten utslipp for å nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Det viser at gass ikke er veien å gå, påpeker Bakken Riise.

Les også

Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Britenes satsing på gasskraft kan være gode nyheter for norske gassprodusenter. Her er Troll A-plattformen i Nordsjøen.
Les også

Alvorlig Equinor-ulykke: Petroleumstilsynet vil ikke si noe om godkjenning av gassflasker

Betydning for Norge?

Utbyggeren av gasskraftverket, Drax, mener gasskraftverket vil kunne spille en viktig rolle i Storbritannias energisystem for å levere fleksibel og pålitelig strøm til millioner av hjem og bedrifter. Til The Guardian sier en talskvinne for selskapet at utviklingen av et effektivt gasskraftverk vil støtte avkarboniseringen i Storbritannia.

Les også

Staten kan være mer enn 100 mrd. i minus på olje og gass i Barentshavet

Norsk gass utgjør i dag rundt 40 prosent av leveransen til det britiske gassmarkedet. Equinor er den viktigste leverandøren av gass fra Norge til Storbritannia. Om det nye gasskraftverket er en god nyhet for den norske gasseksporten, er uklart. Equinors pressekontakt Eskil Eriksen sier kort følgende:

– Det er positivt at naturgass og fornybar energi bidrar til å fortrenge kull i den britiske kraftproduksjonen, og Equinor er godt posisjonert til å bidra i denne utviklingen.

Heller ikke Gassco, som distribuerer den norske gassen via et omfattende rørnettverk, både til de europeiske kontinentet og til Storbritannia, kan si noe om det nye britiske gasskraftverket vil få betydning for den norske eksporten.

Publisert