Tina Bru vil endre oljeskatten for å sikre «grønnere retning»

Olje- og energiminister Tina Bru vil unngå kræsjlanding i leverandørindustrien og gir oljeselskapene 100 mrd. mer å rutte med på kort sikt. Men på lang sikt blir det skjerpet skatt.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil redde leverandørnæringene nå for å ha dem med i «grønt skifte» senere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil bruke midlertidige endringer i oljeskatten til å bidra til en jevn omstilling av leverandørindustrien.

SSBs nye forskningsdirektør Linda Nøstbakken sa i Aftenposten/E24 mandag at man ikke bør bruke skattereglene til å forsinke omstillingen vekk fra oljen.

– Nøstbakkens utspill føyer seg inn i en rekke utspill den siste tiden som gir inntrykk av at vi nå er inne i en naturlig og ventet situasjon for olje- og gassindustrien, sier Bru.

Slik er det ikke, mener hun:

– Vi er tvert imot i en ekstraordinær situasjon der olje- og gassnæringen rammes både av en totalsvikt i etterspørselen som følge av den globale pandemien og en oljepriskrig som har gitt stor overproduksjon, sier hun.

Bru mener omstilling er noe som pr. definisjon skjer gradvis.

– Jeg vil ikke ha en kræsjlanding for norske leverandørbedrifter, slik det virker som noen tar til orde for. De må gradvis finne nye markeder og utnytte kompetansen i grønnere retning. Det er ikke mulig hvis de går konkurs det neste halvåret eller året, sier hun.

Les også

Sanner endrer oljeselskapenes skatteregler, får kritikk av SSB-direktør

Skaffer selskapene 100 mrd.

Regjeringen la tirsdag frem en rekke forslag til midlertidige endringer i oljeskatten. Endringene skal gi oljeselskapene 100 milliarder kroner mer å rutte med i år og neste år slik at de kan investere mer.

Disse pengene blir motsvart av høyere skatt senere. Ifølge Finansdepartementet vil skatten med deres regnemåte øke med omtrent 14 milliarder kroner. Da er inntekter, kostnader og fradrag over investeringens levetid regnet om til dagens verdi.

Ifølge departementet vil forslaget med oljeselskapenes erklærte regnemåte bety en lettelse på 15 milliarder kroner i dagens verdi.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) har lagt frem skatteskjerpelser for oljeselskapene.

Forsvarer skjerpet skatt

Bru forsvarer skatteskjerpelsen som ligger i Finansdepartementets tall, og knytter det til fradraget for såkalt friinntekt. Dette fradraget blir redusert, noe som skjerper skatten.

– Friinntekten har vært en kompensasjon for at oljeselskapene må skrive av investeringene over flere år. Nå får de skrive av alt med én gang, og derfor har vi omtrent halvert friinntekten. Penger i dag er mer verdt enn penger i morgen.

– Men det er fortsatt en betydelig friinntekt?

– Ja, og friinntekten er viktig for å gi god prosjektøkonomi. Skattereglene er utformet for å sikre lønnsomhet både før og etter skatt slik at investeringer som er lønnsomme for selskapene, også er lønnsomme for staten, sier Bru.

– Er du enig med finansministeren i at «dagens petroleumsskatt er investeringsvennlig og vridende i retning av for høy kapitalbruk»?

– Vi legger frem en skattepakke som treffer godt. Diskusjonen med
Finansdepartementet er ikke ny. Jeg er ikke bekymret for at det blir fattet ulønnsomme investeringsbeslutninger på norsk sokkel, sier hun.

Les også

Regjeringen endrer ikke oljepakken: Tror staten vil tjene 14 milliarder

Les også

Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter i spill

Vil bruke arbeidskraften til noe annet

SSBs nye forskningsdirektør Linda Nøstbakken er sterkt kritisk til å bruke skattereglene for øke investeringene på sokkelen.

– All er enige om at vi skal omstille oss vekk fra oljen over tid. Politikerne bør ikke bruke skattereglene til å forsinke denne prosessen. Arbeidskraften i leverandørnæringene har høy kompetanse som kan brukes i annen virksomhet, sa hun til Aftenposten/E24 mandag.

Setter i gang lønnsomme prosjekter

Bru sier prosjektene som kan komme i gang på grunn av de midlertidige skatteendringene i utgangspunktet er lønnsomme.

– Fallet i oljeprisen skyldes ikke at vi plutselig nå på vei inn i en fremtid uten olje. Etterspørselen etter olje, og oljeprisen, vil på sikt ta seg opp igjen. Problemet nå er at ellers lønnsomme prosjekter har stoppet opp på grunn av en veldig spesiell situasjon. Dette er ikke ulønnsomme investeringer for Norge, sier hun.

Hun sier en rekke prosjekter på norsk sokkel er lønnsomme med priser på rundt 30 dollar pr. fat.

– Vi vil selvsagt ha en noe høyere pris enn den vis er i dag, og derfor bidrar vi med også med for eksempel produksjonskutt. Det viktigste er likevel at vi får en stabilisering av oljemarkedet.

Publisert: