Pusterom for Bergen Group

Bergen Group har fått utvida frist for å betale attende eit lån på 400 millionar kroner.