• Kravet mot Larsen Oil and Gas Limited vart fremja i Bergen i sommar. Samstundes kravde, og fekk, Norsk Tillitsmann mellombels arrest i deler av selskapet sine midlar i Skottland. Arkivfoto: Håvard Bjelland

Varslar langvarig krig mot Larsen

Kampen mellom Berge Gerdt Larsen og långivarane i riggselskapet Petromena vil vare i årevis, sjølv om selskapet er slått konkurs.