Tilliten til bankvesenet er så viktig for samfunnet at alle utviklede land har ordninger med innskuddsgaranti, som sikrer innskyternes penger hvis en bank går konkurs. Den norske ordningen sikrer inntil 2 millioner kroner pr. kunde pr. bank, og det innebærer at folk flest ikke behøver bekymre seg ett sekund for bankenes ve og vel. Det er imidlertid noen unntak man skal være oppmerksom på.

Ikke medlemmer.

Handelsbanken og Skandiabanken er ikke medlem av den norske garantiordningen. Disse bankenes norske filialer dekkes av den svenske ordningen, som garanterer inntil 250 000 svenske kroner. Det tilsvarer omtrent 200 000 norske kroner.BNP er heller ikke medlem av den norske ordningen, og dekkes av den franske som garanterer inntil 70 000 euro. Det tilsvarer drøyt 550 000 kroner i dag.Disse bankene vil påpeke at det er svært liten sannsynlighet for konkurs, og kanskje også vise til hva som skjedde da engelske Northern Rock gikk overende. Etter at innskytere i flere dager hadde stått i kø for å få ut penger, valgte regjeringen å utstede en ubegrenset innskuddsgaranti.

De trygge.

Hvis du ikke vil stole på bankenes soliditet eller fremmede staters velvilje, kan du sette pengene i banker som er medlem i den norske garantiordningen. Dette gjelder samtlige norske banker og et knippe filialer av utenlandske banker. Både Fokus Bank, Nordea, Glitnir og SEB Privatbanken har beholdt sitt medlemskap i den norske ordningen, selv om de har utenlandske eiere. Islandske Kaupthing og svenske Nordnet har opprettet filialer i Norge som er medlem av den norske ordningen. De norske filialene eller avdelingene av disse bankene er altså like trygge for innskyterne som en hvilken som helst norsk bank.

Hva som dekkes.

Innskuddsgarantien dekker inntil 2 millioner kroner, punktum.— Hvis du har satt inn 2 millioner kroner, er ikke rentene garantert i tillegg, sier Arne Hyttnes, som leder Sparebankforeningen og er forretningsfører for Banksikringsfondet.Garantien gjelder for hver bank du har penger i. Hvis du har mer enn 2 millioner kroner å bekymre deg for kan du altså opprette konto i flere banker. I så fall må du passe på at bankene ikke tilhører samme konsern. Postbanken og DnB NOR vil for eksempel ikke regnes som to banker i denne sammenhengen, ettersom Postbanken er del av DnB NOR-konsernet.Det er ett unntak:

Rask betaling.

Ifølge loven skal Banksikringsfondet ikke bruke mer enn tre måneder på å betale ut penger til innskyterne, dersom en bank kommer i en slik situasjon at utbetaling blir nødvendig. Hyttnes lover at pengene vil kommer mye fortere enn lovens frist.- Tre måneder er for lang tid, sier Hyttnes, som ikke kan tidfeste hvor lang tid det ville gå.- Det har vi ikke noe eksakt svar på, men vi vil være opptatt av å gjøre den perioden kortest mulig, sier han.

Ingen har tapt.

Hyttnes understreker at det ikke er noen indikasjoner på at Banksikringsfondet skal måtte betale ut penger i nær fremtid. Han påpeker også at ingen norske innskytere har tapt penger i moderne tid.- Det er ingen som har tapt penger på innskudd i norske sparebanker etter krigen, og jeg tror ikke det har vært noen tap på innskudd i forretningsbanker heller, sier Hyttnes.Under bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet ble de daværende banksikringsfondene tømt, og staten måtte trå til for å sikre videre drift av bankene. Den gangen ble alle innskudd dekket, og NRK fikk under tvil dekket hele 200 millioner kroner som var plassert i en fallert bank. Reglene var imidlertid annerledes og mindre klare enn nå.