Sjefstrateg om det kraftige børsfallet: – Den kraftigste pengepolitiske innstrammingen i manns minne vil få konsekvenser

Det er ikke tvil om at vi går inn i en tid der inflasjon og renter kan bli langt mer urolige enn vanlig, sier sjefstrateg Christian Lie i Formue.

Oslo Børs har sammen med globale markedet startet å prise inn et mer realistisk scenario, ifølge sjefstrateg Christian Lie i Formue.
Publisert: Publisert:

Pilene peker rett ned på Oslo Børs på ukens siste handelsdag. I takt med oljeprisen har Hovedindeksen gått nedover jevnt og trutt gjennom dagen.

Indeksen er ned 3,24 prosent like etter klokken 13.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue mener Oslo Børs har vært en sikker havn for investorene gjennom store deler av året, med tanke på energikrisen og høy oljepris. Men nå snur det.

– Oslo Børs og globale markeder begynner å prise inn et mer realistisk scenario: At den kraftigste pengepolitiske innstrammingen i manns minne vil få konsekvenser de neste kvartalene, sier Lie til E24.

Spår langt mer urolig inflasjon og renter

Kjernen i det som skjer nå er at investorene veldig lenge har hatt et håp om at det vil kunne komme en myk landing, sier Lie.

I et slikt scenario ville sentralbankene om ikke lenge ha vært ferdig med å heve renten på bakgrunn av at inflasjonen hadde kommet ned.

Les også

USAs sentralbank med trippel renteheving for tredje gang på rad

– Men det som viser seg som et mer realistisk scenario, er at de ikke er ferdig med å heve rentene, sier Lie.

– Inflasjon på så høye nivåer som nå, blir sjeldent borte på magisk vis. Det kan faktisk ta mange år før det normaliserer seg. Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en periode der inflasjonen og rentene kan forbli langt mer urolige enn vi er vant til, sier Lie. 

– Gjør noe med investoroptimismen

Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand sier at man har sett de samme tendensene gjennom sommeren og høsten, og peker på de samme faktorene som Lie: Inflasjonen har ikke toppet ut, både generell prisstigning og lønnsinflasjon har vedvart.

– Dermed vil sentralbankene globalt fortsatt sette opp styringsrentene. Kredittspreadene har siden i august i fjor trukket ut, det gir fortsatt økt alternativkost til aksjer. Til sist fortsetter global makro å svekke seg sakte. Det er vanligvis noe aksjer ikke setter pris på mens det skjer, sier Nielsen.

Les også

Oljefondet vil kjøpe Porsche-aksjer for 7,66 milliarder kroner

Han sier at det på selskapsfronten har kommet en del selskapsvarsler i både Europa, Japan og USA om lavere inntjening fremover.

– Dette rimer bra med makroutviklingen. Slike daglige drypp om lavere inntjeningen pleier å gjøre noe med investoroptimismen, sier Nielsen.

Hans Thrane Nielsen i Storebrand peker på at det er et «20-talls aksjer på Oslo Børs som både tjener bra med penger i 2022» og er lavt priset. – Mange av disse aksjene faller i dag, sier Nielsen.

– Skal ha pengene tilgjengelig i stedet

For Oslo Børs, virker olje- og gassmarkedene, fortsatt å være stramme, ifølge Nilsen.

– Samtidig er det mye data som tyder på at etterspørselen avtar på grunn av høye hydrokarbonpriser. Det er som det pleier, i en syklus. Sammen med økte oljeinvesteringer, gir det sannsynligvis en noe mindre stram markedsbalanse i andre halvår 2022, sier Nilsen.

– Vi har også i høst sett noe flyt ut av europeiske aksjer, asiatiske og amerikanske investorer er engstelige for krigen i Ukraina.

Nielsen peker på at det er et «20-talls aksjer på Oslo Børs som både tjener bra med penger i 2022» og er lavt priset.

– Mange av disse aksjene faller i dag, det tyder på at det er en del likviditet som trekkes ut av aksjer. Investorene tror ikke på estimater og prising på disse selskapene, de skal ha pengene tilgjengelig i stedet.

Publisert: