Stortingsrepresentanter kan få store skattekrav etter privat utleie

Flere stortingsrepresentanter har leid ut boligen på hjemstedet sitt, mens de fikk gratis pendlerbolig i Oslo. Det kan utløse skattekrav.

STORTINGET: På Stortinget sitter 169 delegater fra hele landet, mange har pendlerbolig.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som er folkeregistrert eller bosatt mer enn 40 kilometer fra Oslo har rett til pendlerbolig.

Torsdag kveld trakk stortingspresident Eva Kristin Hansen seg etter bare seks uker i vervet – fordi politiet åpner etterforskning om mulig misbruk av ordningen med pendlerbolig.

Nå kan VG fortelle at selv om man har fått pendlerbolig på reglementert vis, kan man likevel havne i en skattefelle:

Stortingsleilighetene ligger i Oslo sentrum. Verdien av å bo der gratis har blitt beregnet som opp til over 500.000 i kroner i året. Verdien er avhengig av størrelse.

Pendlerboliger er i utgangspunktet skattefrie, men ikke dersom man leier ut boligen på hjemstedet, forklarer seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til VG.

Skatteetaten: Ikke skattefritt

– Det er verdt å merke seg at utleie av egen bolig også kan ha konsekvenser for om en eventuell pendlerbolig er skattepliktig fordel, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til VG.

Reglene er akkurat de samme for stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmer som for andre innbyggere.

SEKSJONSSJEF: Lene Ringså i Skatteetaten.

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt, sier Ringså.

– Dersom man leier ut en separat enhet i boligen, for eksempel en sokkelleilighet med eget bad og kjøkken, vil man fortsatt kunne få skattefri pendlerbolig, understreker Ringså.

Flere representanter eier allerede en bolig på hjemstedet de er valgt inn fra. VG er kjent med at flere folkevalgte har valgt å leie ut hele eller deler av boligen mens de har hatt pendlerbolig Oslo.

Leide ut i Tromsø

En stortingsrepresentant som tidligere har fortalt VG at han leier ut deler av boligen på hjemstedet sitt er Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Han ble valgt inn på Stortinget i 2013 fra Troms. To år etter kjøpte han en fireroms leilighet i Tromsø.

Fylkesnes har leid ut et eller to rom i leiligheten, som har gitt ekstra inntekter mens han sitter på Stortinget i Oslo.

LEIDE UT: Torgeir Knag Fylkesnes kan få et skattekrav, fordi han har leid ut deler av primærboligen sin, samtidig som han har gratis pendlerbolig i Oslo.

– I snitt har summen vært på 5000 til 6000 kroner i måneden siden overtagelse, opplyste Fylkesnes til VG i september.

Fylkesnes forklarte den gang at han ikke hadde informert Stortinget om leieinntektene.

– Forhold rundt utleie av deler av primærbolig er ikke noe Stortinget
etterspør, sa Fylkesnes.

VG har spurt Fylkesnes om han har skattet av fordelen ved fri pendlerbolig fra Stortinget.

– Nei, det har jeg ikke, sier Fylkesnes og understreker at han selv tok opp problemstillingen med både Stortingets administrasjon og Skatteetaten på eget initiativ tidligere i høst, sier han.

– Spørsmålet om utleie av rom i leiligheten i Tromsø får betydning for skatteplikt av pendlerbolig er fortsatt til vurdering. Jeg er mer enn noen opptatt av å få avklart dette, og har tidligere sagt at dersom jeg skylder skatt vil jeg selvsagt betale det, sier Fylkesnes.

Når man har inntekter på boligen, legger Skatteetaten til grunn at man ikke har merkostnader til den. De vurderer ikke enkelttilfeller, men håndhever regelen uten å vurdere hvor mye som leies ut og størrelsen på inntektene.

NESTLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes har en sentral posisjon i SV som nestleder og var en del av forhandlingsdelegasjonen på slutten av Hurdalssonderingene.

Senest i 2017 skrev Skatteetaten en bindende forhåndsuttalelse, forkortet «BFU», til en nordmann som ville leie ut deler eller hele boligen sin mens han pendlet til en pendlerbolig. Svaret var at hvis han leide ut deler av boligen på hjemstedet, så måtte han skatte av verdien for pendlerboligen.

Uttalelsen slo fast det som har vært etablert jus på området i en årrekke. Samme ordlyd finnes i en tilsvarende vurdering fra 2008.

– BFUen fra 2017 kjenner jeg godt til, sier Fylkesnes.

– Det var faktisk jeg som gjorde administrasjonen på Stortinget oppmerksom på regelen, og at det kunne ha relevans for stortingsrepresentanter. Jeg oppdaget den to måneder tilbake, og stilte spørsmål til administrasjonen om ikke dette var noe flere representanter intetanende kunne være omfattet av, sier Fylkesnes.

Han sier at han så langt ikke har fått svar på om dette gjelder ham.

Regelverket for vurderingen av pendlerboliger er likt for både utlandet og Norge og fremgår av veilederen Skatte-ABC på etatens hjemmesider.

– Reglene er i utgangspunktet de samme for Norge og utlandet på dette punktet, sier seksjonssjef Ringså i Skatteeteten.

Skatteetaten har taushetsplikt i enkeltsaker og Ringså uttaler seg derfor på generelt grunnlag til VG.

VG har spurt Stortingets administrasjon om de har gitt råd eller veiledning til representanter om at de kan miste skattefritak hvis de leier ut boligen de pendler fra.

I en e-post skriver Stortingets direktør Marianne Andreassen at de ikke har gjort det.

DIREKTØR: Marianne Andreassen leder administrasjonen på Stortinget.

– Kan gjelde flere

SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz sendte torsdag ettermiddag en uttalelse til VG:

– Dette har vært en relevant problemstilling også for noen av SVs stortingsrepresentanter, og disse var tidligere i høst i kontakt med Stortingets administrasjon og Skatteetaten.

– Den omtalte skatteregelen ble også da reist som tema av SV-representanter i deres kommunikasjon, uten at de har fått svar på dette. Stortingets administrasjon har satt i gang en gjennomgang av regelverket, og vi har blitt fortalt at advokatkontoret Grette vil levere en rapport i slutten av måneden, før de så ser på enkeltsaker, skriver Gjørtz.

TROND GISKE: Årsmøte Trøndelag arbeiderparti i fjor.

Giske: – Helt i orden

En annen som har drevet med utleie er Aps tidligere stortingsrepresentant Trond Giske fra Trondheim. Tirsdag avdekket Adresseavisen at partifellen Eva Kristin Hansen leide hos ham i Trondheim mens hun også eide et hus på Ski, som betød at hun i tre år ikke hadde rett på pendlerbolig.

Giske har vært innvalgt på Stortinget siden 1997 og flyttet fra sin egen leilighet på Grünerløkka til en leilighet for statsråder på fasjonable Gimle terrasse på Frogner i 2002.

– Jeg har leid ut hybel siden 1997. Det har vel vært et titalls ulike personer som har leid. Eva leide da hun og samboeren skilte lag, og leide på samme betingelser som hybelboerne før og etter, svarer Giske.

LEIEBOER: Stortingspresident Eva Kristin Hansen leide seg inn på et rom hos Trond Giske i seks år.

Giske bekrefter at han selv kunne bruke leiligheten i Trondheim, mens Hansen leide et soverom. Hun disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten og betalte 4000 kroner i måneden.

Giske har fått pendlerboliger og statsrådsboliger av Stortinget i flere perioder. VG har forelagt opplysningene fra Skatteetaten for Trond Giske.

VG har spurt Giske om han skattet av verdien av fri pendlerbolig, mens han leide ut leiligheten i Trondheim.

– Du kan være trygg på at mine skatteforhold er helt i orden, svarer Giske i en tekstmelding.

– LANGVARIG PRAKSIS: Skattejurist Bettina Banoun jobber i Wiersholm.

Lang praksis

– Det finnes langvarig praksis om beskatning av pendlerbolig, sier skattejurist Bettina Banoun til VG.

Hun jobber til daglig i Wiersholm og er en Norges fremste skatteeksperter.

– Denne er særlig knyttet til personer som pendler til utlandet, men prinsippene er de samme om man pendler innenlands, sier Banoun.

– Dersom arbeidstagerens faste bolig leies ut, er det praksis for at pendlerboligen blir skattepliktig, sier Banoun.

Publisert: