Omstridt strømselskap må svare etter lovbrudd

Nordlysenergi selger strømavtaler på døren som ikke er meldt til Forbrukerrådet, og har heller ikke informert kundene om klagerett. Nå må selskapet redegjøre for den ulovlige praksisen.

SAVNER VEILEDNING: Nordlysenergi og daglig leder Stefan Manov. Selskapet har aldri bedt om slik veiledning, parerer Forbrukerrådet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Alle strømleverandører må rapportere inn sine strømavtaler til Forbrukerrådets prisportal strømpris.no, der kunder kan sammenligne vilkår og finne de beste avtalene.

Likevel har ikke Nordlysenergi registrert sin strømavtale «Topp 3 Garanti» hos portalen.

Etter å ha blitt tipset av Forbrukerrådet om dette bruddet på rapporteringsplikten, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME), i et brev som E24 har fått innsyn i, bedt Nordlysenergi om å redegjøre for saken.

Stefan Manov, daglig leder og hovedeier i Nordlysenergi, bekrefter til E24 at selskapet har to avtaler, «Winter is coming» og nevnte «Topp 3 Garanti», som «ikke er aktive» på strømpris.no.

«Det skyldes at vi ikke har fått tilstrekkelig veiledning fra Forbrukerrådet om hva som skal til for å få avtalene aktivert på portalen, utover at de har uttrykket misnøye ovenfor oss tilknyttet vilkår om avtaleperioden vår», skriver Manov i en e-post til E24.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier til E24 at Nordlysenergi aldri har bedt om veiledning for å legge inn avtalen «Topp 3 Garanti».

– Avtalen er ikke tilgjengelig på selskapets nettsider, men etter det vi kjenner til, så er dette en dyr variabel avtale som selges ved dørsalg. Vi har også fått henvendelser om at kunder trodde de inngikk en spotprisavtale, mens de i realiteten takket ja til «Topp 3 Garanti», sier Iversen.

Kontroversiell aktør

Nordlysenergi og Stefan Manov har skapt overskrifter i flere saker med negativt fortegn det siste året.

I november avdekket DN at Nordlysenergi henviste kunder til en prissammenligningstjeneste på en nettside med domene eid av Manov selv.

I desember ble Nordlysenergi varslet av Forbrukertilsynet om tvangsmulkt på én million kroner og lovbruddsgebyr på opp til 500.000 kroner, grunnet villedende markedsføring.

I samme sak ble også Manov varslet om et vedtak for medvirkning til lovbrudd, og vil få et personlig overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hvis vedtaket blir stående.

Stridens kjerne er selskapets «billigst»-påstander knyttet til «Winter is coming 2.0», en spotprisavtale for strøm som Nordlysenergi faktisk har klart å registrere på strømpris.no.

Avtalen figurerer vanligvis helt i toppen blant de mest anbefalte avtalene på portalen, og er for øyeblikket den tredje billigste på markedet, ifølge strømpris.no.

Mens «Winter is coming 2.0» følger spotprisen, er «Topp 3 garanti» ifølge Forbrukerrådet en såkalt variabel prisavtale, der Nordlysenergi selv bestemmer prisen.

– Hvordan kan dere vite at det er en variabel avtale?

– Basert på henvendelser og opplevelser fra ansatte i Forbrukerrådet, sier Iversen.

Manov har ikke svart på Forbrukerrådets påstand om at «Topp 3 garanti» er en variabel strømavtale.

Forbrukerrådet har over lengre tid advart mot slike avtaler, og viste i fjor til at de kommer dårligere ut enn spotpris hvert år de siste ti årene.

I brevet til Nordlysenergi ber RME blant annet om en oversikt over antall kunder som har inngått eller har «Topp 3 Garanti» per 28. mars.

RME vil også vite hvor mange kunder som har blitt flyttet fra andre avtaler hos Nordlysenergi til «Topp 3 Garanti».

Beklager utelatelse

I sin saksbehandling har RME fått innsyn i fakturaer fra Nordlysenergi, som viste seg å mangle informasjon om kontaktinformasjon til Elklagenemnda.

Fakturaene manglet også informasjon om at forbrukeren har rett til å fremme innsigelser mot faktura, slik loven krever.

Manov beklager dette.

«Det er vår feil, og det ble rettet tidlig i februar måned, så snart vi ble oppmerksomme på det», sier Manov.

Han vil samtidig understreke sin misnøye med Elklagenemnda, et organ han mener er «satt i system for å fylle kassen», og med en praksis og formål som «ikke står ikke i stil med kunnskapen og inntjeningen til strømbransjen».

«Vi har tidligere i år forsøkt å sette opp møte med BFD (Barne- og familiedepartementet, red.anm.) hvor Elklagenemnda er underlagt, dette er en henvendelse vi ikke har fått besvart. Det er tydelig at slik Elklagenemnda styres i dag, ikke har noe interesse av konstruktiv tilbakemelding», skriver Manov.

Elklagenemnda: – Uenig i gebyrpraksis

Elklagenemnda er blitt forelagt Manovs uttalelser. Sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr opplyser til E24 at nemnden forstår det slik at Nordlysenergi er uenig i nemndas praksis med behandlingsgebyrer.

«Når Elklagenemndas sekretariat mottar klagesaker, må det innklagede selskapet betale et behandlingsgebyr. Det kreves ikke gebyr av klager/forbrukeren. Dersom en sak blir forlikt kort tid etter at behandlingen av saken er igangsatt i sekretariatet, foretar sekretariatet en rimelighetsvurdering i forhold til reduksjon av behandlingsgebyret», skriver Sagr i en e-post.

Hun viser til at behandlingsgebyret har vært uforandret siden 2017, og er på 5.500 kroner pluss moms.

«Sekretariatet har informert Nordlysenergi om denne praksisen ved flere anledninger. Denne praksisen gjelder i flere bransjefinansierte nemnder», avslutter Sagr.

Publisert: