Var truet av konkurs - nå kan norske Emergy få milliarder i forsikringsoppgjør etter russisk rakettangrep

Rakettangrepet på Emergys ukrainske vindpark kan utløse en krigsforsikring på opp mot to milliarder kroner for et av konsernets datterselskap, som har gått med dundrende underskudd i flere år.

ANGREPET: Emergys vindpark Syvash i Ukraina. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Satsingen på vindkraft i Ukraina har gått fra vondt til verre for norske Emergy, som har profilerte investorer som Trond Mohn, Kjell Inge Røkke og Lars Nilsen på eiersiden.

Tap i milliardklassen har hopet seg opp som følge av forsinkelser og utstyrssvikt. Ved inngangen til 2022 klarte selskapet å unngå konkurs med nød og neppe.

Så invaderte Russland Ukraina, og 24. februar ble Emergys vindpark Syvash i det sørlige Ukraina truffet av et russisk angrep.

«Transformatorstasjonen og visse turbiner ble truffet av russisk ild, og innledende rapporter viser skade på hoved- og tilleggstransformatorer samt at minst en vindturbin er utbrent», heter det i kvartalsrapporten til Emergys datterselskap East Renewable, som ble publisert onsdag morgen.

Det skrives videre at skadeomfanget ikke kan bekreftes, siden prosjektselskapet ikke har tilgang til området.

«Situasjonen er veldig volatil, og det finnes ingen garanti for at prosjektselskapet kan få tilbake kontroll over parken og fortsette driften», heter det i rapporten.

STØRSTE EIER: Trond Mohn.

Kan få opp mot to milliarder

I kvartalsrapporten kommer det også frem at East Renewable, gjennom datterselskapet Syvashenergoprom LLC, er forsikret mot skade på utstyr og påfølgende tap av inntekter og sen oppstart, under en krigs- og terrorforsikring.

Maksimal dekning er på 200 millioner euro, vel to milliarder kroner.

«Notifikasjon ble sendt til forsikringsselskapene 25. februar», heter det i rapporten.

«Gitt situasjonen på bakken forventer vi at en avklaring av utbetaling vil ta tid», skriver Thorstein Jenssen, styremedlem i East Renewable, i en e-post til E24.

Han understreker at det er det ukrainske prosjektselskapet Syvashenergoprom som er forsikret, og at et eventuelt oppgjør vil gå til å:

1) Reparere ødelagt materiell.

2) Erstatte tapte inntekter.

«Ingen blir rikere av et forsikringsoppgjør, men blir i beste fall holdt skadesløs», skriver Jenssen.

Syvash-parken er en av Europas største og kostet nær fire milliarder kroner å bygge, primært med finansiering fra Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD).

East Renewable har verdsatt sin eierandel til 43,2 millioner euro i rapporten for fjerde kvartal, på linje med året før, og har dermed ikke sett behovet for nedskrivninger til tross den negative utviklingen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet en negativ bokført egenkapital på 48 millioner euro.

– Hvordan kan styret vurdere at den verdijusterte egenkapitalen i selskapet er positiv når man ikke lenger kontrollerer Syvash-parken, og det er usikkert om man vil få den tilbake?

«Situasjonen i Ukraina er svært uoversiktlig og volatil. Det er stor usikkerhet rundt utfallet av den pågående krigen og hvilke konsekvenser dette vil få for vindparken. Vi har valgt å ikke foreta nedskrivninger nå, men å opplyse tydelig om risikoen knyttet til balanseverdiene. Vår fokus nå er sikkerhet for våre ansatte i Ukraina og deres familier», skriver Jenssen.

Mener verdien er høyere enn i regnskapet

«Ledelsen har utført en verdivurdering av eiendelene og konkludert med at markedsverdien av disse er høyere enn bokført verdi i balansen, og at den verdijusterte egenkapitalen er positiv ved periodens slutt», heter det i rapporten.

I en note lenger ned skrives det at den uheldige geopolitiske utviklingen i Ukraina kan true selskapet mulighet til å sikre videre drift (going concern), og at styret følger utviklingen tett.

Meglerhuset Arctic Securities har i alle år stått oppført som største eier i Emergy med en eierandel på 25 prosent, men Dagens Næringsliv skrev nylig at den reelle eieren er offshoremilliardær og Arctic-aksjonær Trond Mohn, som har forpliktet seg til å kjøpe disse aksjene fra Arctic på termin.

Block Watne-arving Lars Nilsen eier 10,2 prosent av Emergy gjennom Lani Invest. Kjell Inge Røkke-dominerte Aker eier 8,3 prosent, i tillegg eier Røkke direkte 0,5 prosent gjennom TRG Holding.

EIER BÅDE GJENNOM AKER OG PRIVAT: Kjell Inge Røkke.

Noen ansatte har flyktet

Etter evakueringen av vindparken har noen ansatte og deres familier valgt å flykte fra landet, mens noen har valgt å bli værende, ifølge selskapet.

«Eierne og prosjektselskapet følger situasjonen tett, og er forberedt på å hjelpe i en svært vanskelig situasjon», heter det i rapporten.

Publisert: