Største prishopp fra mai til juni på 40 år – og dyrere skal det bli

Prisen på matvarer har ikke økt like mye fra mai til juni siden 1982. Dagligvarebransjen venter at prisene vil øke vesentlig også fremover.

ØKTE MEST: Det er prisene på kjøtt og kornprodukter som har økt mest, med henholdsvis 9,4 og 5,2 prosent, viser ferske tall fra SSB.
Publisert: Publisert:

Matvareprisene steg med 5,6 prosent fra juni 2021 til juni 2022, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra mai til juni i år økte prisene med 2,0 prosent – den største økningen i samme periode på 40 år, viser historiske tall fra SSB.

Vanligvis skjer de største endringene i matvareprisene i februar og juli. Dette er tidsvinduene der leverandører som Tine, Nortura og Orkla kan justere prisene inn mot matvarekjedene.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, sier at det i utgangspunktet er overraskende at prisøkningen på matvarer var såpass stor i juni.

– Samtidig var det ventet at matprisene ville stige som følge av utviklingen gjennom våren, med skalerende prisvekst på alt fra råvarer, gjødsel, transport og energi. Alt dette påvirker prisene i dagligvarebransjen, sier han.

Hammerstad sier norske forbrukere må ta høyde for at prisene vil stige ytterligere fremover, blant annet fordi endringene i jordbruksoppgjøret slår inn i juli.

Les også

Landbruksministeren med beskjed: – Ikke øk prisen mer enn nødvendig

– Selv om det er enkeltmåneder der matprisene stiger, skal vi huske at det over tid har vært en svært lav prisvekst sammenlignet med alle andre varegrupper, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Peker på tilbudskampanjer og økte innkjøpspriser

Også Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, tror prisene vil stige vesentlig også fremover.

– Hvordan prisutviklingen blir fremover er for tidlig å svare sikkert på, men basert på justeringer meldt inn av dagligvareleverandørene og resultatet av jordbruksoppgjøret vil det bli vesentlige prisøkninger også fremover. Av konkurransehensyn kan vi ikke si noe konkret om nivået, skriver Kristiansen i en e-post til E24.

Han mener prisøkningen hos Coop-kjeden i juni dels har sammenheng med tilbudskampanjer og ekstra tøff priskonkurranse i mai.

– Våre egne tall for lavpriskjeden Extra viser at gjennomsnittsprisen var fallende i mai. At vi får en prisøkning i juni, etter en måned med kunstig lave priser, er derfor ikke overraskende, skriver Kristiansen.

Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef i Reitan Retail, sier økte priser hos Rema 1000 i hovedsak skyldes økte innkjøpspriser.

– Siden Rema 1000 har relativt lave marginer bidrar dette dessverre til at prisen ut til forbruker øker. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere egen organisasjon og holde våre driftskostnader nede. Videre utfordrer vi våre leverandører til å gjøre det samme, sier han.

Les også

Kraftig oppgang i matvareprisene trekker inflasjonen opp

– Utfordrer leverandørene

Dagligvaregiganten Norgesgruppen, som står bak kjeder som Kiwi, Meny og Joker, anklaget allerede i mai flere leverandører for å utnytte krisetidene til å bedre egne marginer.

På spørsmål om Coop opplever det samme, svarer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen:

– Vi er i ekstraordinær situasjon med svært urolige markeder og store endringer i prisen på mange råvarer. Coops marginer er betydelig lavere enn hos de fleste leverandører og vi er opptatt av at leverandørene ikke utnytter situasjonen til å øke sine marginer.

– Vi jobber systematisk med å utfordre de av leverandørenes prisøkninger som vi ikke finner begrunnelse for, tilføyer han.

Øyvind Breivik i Reitan Retail sier at også Rema 1000 følger opp leverandørene for å påse at prisøkningene faktisk skyldes reelle kostnadsøkninger.

Publisert: