Norges Bank beholder nullrente, varsler heving i september

Tiden med rekordlave renter er sannsynligvis snart forbi, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til nye virusvarianter. – Det må skje noe veldig overraskende for at vi ikke skal få renteheving i september, sier DNB-økonom.

REKORDLAV: Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at tiden med rekordlave renter snart er forbi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank holder renten på rekordlave null prosent, som ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I juni varslet sentralbanksjef Øystein Olsen for første gang at renten mest sannsynlig ville heves i september. Bakgrunnen var gjenåpning og økt aktivitet i økonomien, samt ytterligere fall i arbeidsledigheten.

Siden den gang har den økonomiske utviklingen vært om lag som anslått, samtidig som det fortsatt er usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi, heter det i meldingen fra sentralbanken.

«Høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak. Det kan likevel ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.»

Virusmutasjonene har skapt usikkerhet om de økonomiske utsiktene, noe som også kan ha påvirket kronekursen, som nå er svakere enn anslått i forrige rapport, skriver banken videre.

Les også

Tror flere vil binde renten: – Ikke velg det for å slå markedet

Nullrente siden mai

Norges Bank kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av coronapandemiens første måneder. Siden mai i fjor har renten ligget på null prosent.

De rekordlave rentene har gitt solid trykk i boligmarkedet, med overraskende sterk prisvekst. De siste månedene har veksten imidlertid dempet seg, trolig på grunn av forventninger om høyere renter.

Norges Bank peker på at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Samtidig har rentekomiteen «merket seg at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår».

Boligprisveksten har dermed vært lavere enn sentralbankens anslag gjennom sommeren.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier Olsen.

Les også

Dette mener ekspertene om boligprisene fremover

Oddmund Berg, makroøkonom i DNB Markets.

Fire rentehevinger det neste året

DNB Markets-økonom Oddmund Berg tror det nå skal mye til for at renten ikke heves neste måned.

– Det må skje noe veldig overraskende for at vi ikke skal få renteheving i september, sier han til E24.

– Hva skjer hvis det nå blir en smitteoppblomstring?

– Da må det i så fall ligge tydelig i kortene at det skal stenges ned over hele linja, og sånn som det ser ut nå, er ikke det den policyen som politikerne legger opp til, sier han.

I rentebanen fra juni signaliseres det fire hevinger det kommende året; i september, desember, mars og juni.

– Du kan fint se for deg fire hevinger i løpet av et års tid nå. Det tror vi er sannsynlig med utsiktene for økonomien nå og Norges Banks ønske om å komme seg opp fra nullrente. Det er heller ikke noe i veien for at økonomien skal tåle en slik renteoppgang til 1,0 prosent, sier Berg.

Les også

Annerledeslandet Norge: Derfor vil vi heve renten først

Kan bli først med renteheving

Hvis Norge følger planen i september, blir vi først blant landene med de mest omsatte valutaene i verden (G10) til å heve renten etter pandemien.

Dagens møte er et såkalt mellommøte, uten ny rentebane og prognoser for økonomien. Det får vi først sammen med neste rentebeslutning 23. september.

Det er heller ingen pressekonferanse knyttet til dagens beslutning, men sentralbanksjef Øystein Olsen holder en tale om økonomien i Arendal klokken 10.30.

Norges Bank: Styringsrenten uendret på null prosent
Publisert: