Eiendom Norge venter at boligprisene stiger 4 prosent i 2022

Boligprisene fortsetter oppgangen neste år, tror Eiendom Norge. I Oslo ventes prisene opp 3 prosent.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Administrerende direktør Henning Lauridsen sier Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år.

– Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2022. Vi venter at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022 enn de andre store byene, sier Lauridsen i en uttalelse.

Eiendom Norges prognose for boligmarkedet er en oppgang på 4 prosent. Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2022 (12-måneders vekst).

De norske boligprisene har steget kraftig i lengre tid. Per utgangen av november var prisene opp 6,6 prosent på årlig basis.

Venter 3 prosent i Oslo

For Oslo venter Eiendom Norge en oppgang på 3 prosent. I Bergen er anslaget 6 prosent, i Trondheim 5,5 prosent og Stavanger 6 prosent.

Lauridsen sier høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021.

– Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier han.

På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og boligbehov grunnet lavere folkevekst, samt pandemiens videre forløp, påpeker Lauridsen.

– Alt dette gir en større nedside enn oppside for boligprisene etter vår vurdering, sier han.

Norges Bank venter 2,8 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen trodde i desember på sin side at boligprisene vil øke med 2,8 prosent neste år. Da jekket han opp boligprisveksten fra tidligere 1,7 prosent i september.

Eiendom Norge viser til at Norges Banks rentebane per desember 2021 indikerer ytterligere tre renteøkninger i 2022 i tillegg til de to i 2021. Styringsrenten vil ved utgangen av 2022 ligge på 1,25 prosent.

– Ved rentemøtet i desember sto Norges Bank fast ved både rentebeslutning og hovedtrekkene i rentebanen. Vi tolker dette som at sentralbanken er klare på at renten skal normaliseres. Dette er etter vårt syn en riktig vurdering, da mye tyder på at svært lave renter er kontraproduktivt. Det stimulerer i liten grad økonomien og bidrar i stedet for til økte priser på eiendom og aksjer og større ulikhet i samfunnet, sier Lauridsen.

Publisert: