Fjordkraft tar ulik strømpris for like avtaletyper

Mens Fjordkraft-kunder med avtalen «Forutsigbar strøm» betalte åtte prosent mer enn spotkunder i november, måtte kunder med en eldre, men ellers tilsvarende avtale betale 19 prosent mer.

TAR MER BETALT FOR LIK AVTALE: Fjordkraft, Norges største strømselskap.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

E24 skrev 23. november at Fjordkraft-kunder med avtalen «Forutsigbar strøm» hadde betalt langt mer for strømmen enn de med spotpris så langt i november.

«Forutsigbar strøm» er en såkalt variabel strømavtale, der strømleverandøren bestemmer prisen og kan endre den når som helst med 14 dagers varsel.

Økningen i andel kunder med variable strømavtaler forklarer mye av Fjordkrafts sterke inntjeningsvekst de siste årene, ifølge Sparebank 1 Markets.

Nå viser det seg at kunder hos Fjordkraft med den eldre variable avtalen «Flytende strøm» for øyeblikket betaler enda mer for strømmen enn de med «Forutsigbar strøm», selv om avtalene ellers fremstår som identiske.

  • 1. november ble prisen på «Flytende strøm» satt opp til 1,7 kroner per kilowattime, og har et månedlig fastbeløp på 49 kroner.
  • Til sammenligning ble prisen på «Forutsigbar strøm satt opp til 1,55 kroner per kilowattime samme dag, og er uten fastbeløp.
Les også

Fjordkrafts «forutsigbar strøm» er som brus med sitronsmak

E24 har fått innsyn i en e-post-korrespondanse mellom Fjordkraft og en kunde med «Flytende strøm» som spør om bakgrunnen for denne prisdifferansen når produktene for ham fremstår som identiske, med helt like salgsargumenter.

Fjordkraft svarer at «forskjellen på de to avtalene er at flytende strøm er en eldre avtale somx vi ikke lenger selger».

«For kunder som har denne avtalen vil denne løpe videre, men vi tilbyr ikke denne i nysalg, da Forutsigbar-avtale er den nye standardavtalen», heter det i svaret fra Fjordkraft.

– Hvorfor betaler kunder med eldre avtaler mer for strømmen enn nyere kunder for det dere selv bekrefter er det samme produktet?

– Prisene på ulike variabelavtaler endres ikke samtidig, og er ikke nødvendigvis like. Det er ikke slik at differansen mellom avtalene er konstant, sier Jon V. Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft.

Les også

Fjordkraft-kunder har betalt 23 prosent mer for strømmen enn spotprisen i november

«Norges dyreste»

Eikeland viser til at pris kan variere for eksempel ut ifra prissikringer selskapet har gjort i forkant, garantier om pristak for gitte perioder og ulike prisplaner.

– Variabelavtalene følger markedsprisen trinnvis, og prises ut ifra et helhetsbilde der både prishistorikk og prisforventning inngår, sier Eikeland.

SVARER: Kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft.

Han viser videre til at flere andre strømleverandører har variabelavtaler i nysalg med priser over det «Flytende strøm» har i øyeblikket, som «Los Flytende» til 1,77 kroner kilowattimen, Hafslund Stabil til 1,75 og Kraftriket Variabel strøm til 1,8 kroner.

Samtlige av disse avtalene, samt nevnte «Flytende» og «Forutsigbar» strøm fra Fjordkraft, var på Forbrukerrådets liste over Norges 25 dyreste strømavtaler per 23. april i år.

«Disse avtalene markedsføres massivt av strømselskapene, som gjør svært god butikk på å selge dyr strøm til kundene sine», skrev forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i samme melding.

NVEs prisstatistikk fra 2020 viste at du med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer kan spare over 4.000 kroner på å bytte fra en ordinær variabel avtale til en spotprisavtale.

«Hvis du bytter fra den dyreste variable avtalen til den beste spotprisen vil besparelsen bli betydelig større. Tallene avdekker også at de variable avtalene kommer dårligere ut enn spotpris hvert år de ti siste årene», skrev Forbrukerrådet.

– Endrer pris til ulik tid

Per tirsdag i forrige uke hadde en kunde med spotprisavtale hos Fjordkraft og gjennomsnittlig strømforbruk betalt 1,26 kroner kilowattimen så langt i november, inkludert moms og påslag, ifølge tall E24 har fått fra selskapet.

På det tidspunktet hadde kunder med «Forutsigbar» og «Flytende» strøm dermed betalt henholdsvis 23 og 35 prosent mer enn spotkunder så langt i november.

Kraftig prisoppgang de siste dagene gjør imidlertid at differansen har krympet, og kostnaden for spotpris hos Fjordkraft i november ender nå på 1,43 kroner per kilowattime, ifølge selskapet.

Dermed ble «Forutsigbar»-avtalen åtte prosent dyrere enn spotpris i november, mens «Flytende strøm» til 1,70 kroner ble 19 prosent høyere.

Sistnevnte differanse utgjør en merkostnad på strømregningen i november for de med «Flytende strøm» på 360 kroner sammenlignet med spotkunder.

Regnestykket er basert på et vanlig strømforbruk per måned på 1.333 kilowattimer.

– Hvor mange kunder har fortsatt «Flytende strøm»-avtalen?

– Det er ikke et tall vi rapporterer på, så det kan jeg ikke kommentere, sier Eikeland.

– Hvor mange flere «Flytende strøm»-kunder enn den som har henvendt seg til oss tror dere er klar over at de betaler mer for strømmen enn andre kunder hos dere med det samme produktet?

– Det er det vanskelig å svare på, men det er viktig å understreke at denne differansen ikke er konstant. Variabelavtaler endrer pris til ulik tid. Alle kunder med dette produktet ble varslet om når denne avtalen ville endre pris. Prisvarslingen ble sendt 14 dager før ny pris ble gjeldende. Det gir kunden anledning til å sammenligne priser og eventuelt bytte avtale eller avtaletype. Også i andre bransjer gis kundene varsler til ulik tid, for eksempel rentevarsler fra banken, sier Eikeland.

– Målet er ikke å slå spotprisen

– Hvor mange andre tilsvarende, eldre varianter av denne avtalen hos Fjordkraft har en strømpris som for øyeblikket ligger over nivået på «Forutsigbar strøm»?

– I øyeblikket har vi både variabelavtaler som ligger over og variabelavtaler som ligger under dagens pris på «Forutsigbar». Prisene justeres ikke samtidig og kan variere av flere grunner, blant annet prissikringer vi har foretatt, garantier om pristak for gitte perioder og ulike prisplaner, sier Eikeland.

Han opplyser at kunder med «Flytende strøm» betalte betydelig mindre enn spotprisen så sent som i september måned.

– Målet med våre variabelavtaler er imidlertid ikke å slå spotprisen, men å tilby avtaler med større forutsigbarhet enn spotprisavtaler. Mens spotprisavtaler endrer pris 24 ganger i døgnet gir variabelavtaler en lik pris hver time, sier Eikeland.

Kundene er dermed ikke eksponert for timespristoppene som gjerne oppstår i perioder der mange bruker strøm samtidig, ifølge kommunikasjonsrådgiveren.

– Ved prisendringer varsles kunden 14 dager før endringen trer i kraft, og det er ikke bindingstid, legger han til.

Publisert: