82 oljearbeidere får erstatning etter masseoppsigelse

Da Statoil avsluttet kontrakten med «Stena Don» i 2016, sa Stena Drilling opp samtlige ansatte.

82 oljearbeidere får nå erstatning etter at de ble oppsagt fra «Stena Don» i 2016.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Denne uken ble det klart at Stena Drilling har inngått forlik i saken som omhandlet 78 oljearbeidere som er medlemmer i Safe og fire medlemmer i Industri Energi i saken om masseoppsigelser i 2016.

Forliket innebærer at saken ikke behandles videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett.

Den samlede summen tilsvarer en samlet netto årslønn for de involverte, ifølge Safes nettsider.

Får ikke jobben tilbake

Ingen av de som nå har fått erstatning, får jobben tilbake på «Stena Don». 180 stykker mistet jobben på «Stena Don» som følge av at Statoil, i dag Equinor, avsluttet kontrakten med Stena Drilling i 2016.

En del av oljearbeiderne tok i den perioden sluttpakker eller inngikk sluttavtaler med tidlig pensjon, slik at antallet som var med på søksmålet fra fagforbundets Safe side, ble redusert av det opprinnelige antallet.

– Opprinnelig var utgangspunktet vårt at medlemmene våre skulle få jobben tilbake. Men etter tre år er det nå andre som har krav på jobben, og det ble tidlig klart at dette var et krav som var umulig å oppnå i praksis og ikke et reelt alternativ. Vi har likevel understreket at flere gjerne ville hatt jobben tilbake, sier Stig-Rune Refvik, forbundssekretær for HMS i Safe, til Aftenbladet.

Lang sak

Bakgrunnen for saken er at da flyteriggen «Stena Don» i 2016 mistet kontrakten med Statoil på Troll-feltet, ble den sendt til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd Singapore.

Kort tid etterpå endret situasjonen seg. «Stena Don» fikk oppdrag for Total på britisk sokkel. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidsselgere fra Stena Drilling PTE Ltd. Bare 38 av de tidligere ansatte fikk tilbud om ny jobb på riggen.

Oljefagforbundene Safe og Industri Energi mente dette var brudd på lovverket om virksomhetsoverdragelse. Mellom 2018 og 2020 ble det ført saker mot Stena Drilling i det norske rettsapparatet. Etter tap i tingretten, vant de fram i lagmannsretten. Saken ble senere avvist tatt opp i Høyesterett etter anke fra Stena Drilling.

– Det er en lettelse endelig å være ferdig med saken etter mer enn tre års kamp. Dialogen med Stena Drilling ved Erik Rønsberg, tross ulikt juridisk standpunkt, har vært god og ryddig, sier Stig-Rune Refvik, til Safes egne nettsider.

Til Aftenbladet fortsetter Refvik om at det har vært helt avgjørende for forliket at Stena Drilling og Erik Rønsberg har vært konstruktiv og villig til å forlike saken.

– Vi har nå fått en viktig prinsippavklaring. Nå vet vi at dette er likt for alle, og at dette var brudd på lovverket om virksomhetsoverdragelse, sier Refvik.

Erik Rønsberg i Stena Drilling har ikke svart på Aftenbladets henvendelse.

Les også

Olje og gass taper oppslutning i Rogaland

Bare fire fra Industri Energi

For Safes del var 78 medlemmer som jobbet om bord på «Stena Don» med på søksmålet. Alle disse har nå fått erstatning.

For Industri Energi var det bare fire medlemmer som var om bord som var med på søksmålet om erstatning.

Erling Holmefjord, leder i arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, sier til forbundets egne nettsider at forbundet har bygd opp en sterk posisjon når det gjelder ivaretakelse av arbeidernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

– Industri Energi har nå tre solide dommer når det gjelder virksomhetsoverdragelse innenfor NR-området som vil være viktige for framtiden. Meldingen er nå tydelig og klar for arbeidsgiverne, AML paragraf 15.2 -forhandlingene er ikke bare en formalitet. Arbeidsgiveren bør lytte til kravene våre under slike forhandlinger, sier Holmefjord.

I slutten av oktober har Industri Energi en annen sak mot Stena Drilling i det britiske rettssystemet, sammen med det britiske søsterforbundet RMT.

– Vi krever at åtte av medlemmene våre som fikk tilbake jobben på «Stena Don» også får beholde ansienniteten sin. Vi mener vi har en god sak, sier Holmefjord.

Publisert: