Sterke tall fra Norsk Hydro også i fjerde kvartal

Norsk Hydro leverer sterke tall for fjerde kvartal 2021 og vil betale et utbytte på 5,40 kroner per aksje, eller om lag 11 milliarder kroner.

Dette er det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda, hvor Hydro har levert bærekraftige fasadematerialer med lave utslipp i form av produktet Hydro Circal, hvor det er en høy andel gjenvunnet metall.
Publisert: Publisert:

Det tallet aluminiumskjempen selv er mest opptatt i kvartalsrapporten er justert brutto driftsresultat (ebitda).

Dette ble på 9,01 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 3,4 milliarder kroner i samme kvartal året før.

På forhånd var det ventet en justert ebitda på 9,31 milliarder kroner, ifølge anslag fra 14 analytikere som Hydro har publisert på sine nettsider.

Omsetningen i fjerde kvartal ble på 46,43 milliarder kroner, mens den var på 29,82 milliarder ett år tidligere. Inntektene var ventet på 42 milliarder kroner, ifølge Hydros konsensus-tall.

Sterk prisøkning

De sterke resultatene i kvartalet skyldes høyere priser, økte volumer og rekordtall fra selskapets kraftvirksomhet, opplyser Hydro.

Økte priser på aluminium og alumina løftet isolert sett det justerte resultatet med åtte milliarder kroner, ifølge selskapet. Hydro fikk i snitt 2.675 dollar per tonn for aluminium i kvartalet, opp fra 1.792 dollar ett år tidligere.

Prisoppgangen ble motvirket av høyere faste kostnader og råvarekostnader i produksjonen, i tillegg til negative valutaeffekter. Kostnaden for råmaterialer økte med nesten tre milliarder kroner fra samme kvartal året før.

For hele 2021 ble Hydros justerte brutto driftsresultat (ebitda) mer enn doblet til 28 milliarder kroner, fra 13,1 milliarder året før.

Øker utbyttet betraktelig

Etter de sterke resultatene den siste tiden vil Norsk Hydro utbetale et utbytte på 5,40 kroner per aksje for 2021. Av dette kommer to kroner per aksje i form av ekstraordinært utbytte.

Med en beholdning på 2,051 milliarder aksjer skulle det tilsi en samlet utbetaling på over 11 milliarder kroner.

Dette betyr at utbetalingen for 2021 er nesten like stor som Hydros utbetalinger av utbytter i de siste fire årene til sammen, opplyser finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro på en presentasjon tirsdag.

Dette utbyttet tilsvarer ifølge Hydro 80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021. Hydro varslet allerede i desember at selskapet ønsket å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt for fjoråret.

Slik har Hydros utbytter vært de siste fem årene:

  • 2021: 5,4 kroner
  • 2020: 1,25 kroner
  • 2019: 1,25 kroner
  • 2018: 1,25 kroner
  • 2017: 1,75 kroner

Hydro venter nå å investere rundt 10 milliarder i året i 2023, 2024 og 2025.

Sterkt på bunnlinjen

Også på bunnlinjen gjør Hydro det sterkt. Selskapet leverer et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 8,53 milliarder kroner i fjerde kvartal.

I tillegg til de høye prisene var bunnlinjen påvirket av en valutagevinst på 823 millioner kroner, urealisert gevinst på kraftkontrakter og råvarekontrakter på 2,7 milliarder, og urealisert gevinst på kontrakter på metallbørsen LME på 744 millioner kroner.

I samme kvartal året før fikk Hydro et resultat etter skatt og minoriteter på 7,23 milliarder kroner.

Det sterke resultatet i fjerde kvartal 2020 skyldtes positive valutasvingninger og en gevinst på 5,3 milliarder kroner etter at Hydro og Lyse dannet et felles kraftselskap som skulle eie kraftverkene Røldal-Suldal i Rogaland.

Gevinst og smell på energikrisen

Norsk Hydros kraftvirksomhet økte sitt justerte resultat (ebitda) til 1,72 milliarder kroner i fjerde kvartal fra 419 millioner kroner ett år tidligere.

Årsaken er skyhøye kraftpriser og store prisforskjeller mellom prisområder. Kraftvirksomheten kunne selge til høyere pris i områdene NO2 og NO5 enn det kostet å kjøpe strøm for leveranse til smelteverkene i området NO3 (Midt-Norge).

Hydros produksjon var på 2,1 terawattimer (TWh) i fjerde kvartal, mot 3,4 TWh i samme periode året før.

Dyr kraft og dyr gass har også økt produksjonskostnadene i Europa. Hydro har redusert kapasiteten på smelteverket Slovalco i Slovakia fra 80 prosent til 60 prosent, et kutt på 35.000 tonn årlig produksjon.

– Samtidig som Hydro Energy på den ene siden drar fordel av de høye energiprisene og forskjellene mellom prisområdene i Norge, ble Aluminium Metal nødt til å kutte i produksjonen ved Slovalco på grunn av høye kraftpriser, som ikke viser tegn til å gå ned på kort sikt, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

– Den aktuelle energisituasjonen i Europa framhever behovet for å jobbe raskt og målrettet med det grønne skiftet, og etablere en stabil forsyning av rimelig, fornybar energi, både til samfunnet og til industrien i tiden framover, sier Aasheim.

Strømstans i Brasil

Hydro meldte i helgen om at en av produksjonslinjene på Albras-smelteverket i Brasil var stengt ned etter strømfeil.

Mandag sa Hydro at linjen først vil kunne åpnes i fjerde kvartal i år. Linjen produserer 110.000 tonn aluminium i året, og det er ifølge Hydro for tidlig å si hva dette vil koste selskapet.

Hydro har nå tatt en endelig avgjørelse om å investere 1,3 milliarder brasilianske real (2,29 milliarder kroner) for å erstatte fyringsolje med naturgass ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

Dette skal kutte CO₂-utslippene med 700.000 tonn i året, og er en viktig del av Hydros mål om utslippskutt på 30 prosent innen 2030.

Hydro har også skutt inn 172 millioner kroner og blitt største aksjonær i batteriprodusenten Corvus Energy, med en eierandel på 22,7 prosent.

Hydro vil betale opptil 80 prosent av årsresultat som utbytte

Overgikk kuttmålet

Hydro har et forbedringsprogram med mål om å kutte kostnadene med 8,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2025.

Ved utgangen av fjoråret hadde Hydro kuttet kostnadene med 6,3 milliarder kroner, og overgikk dermed sitt eget mål om å ha kuttet 5,1 milliarder.

Selskapet har tidligere økt målet om om kommersielle forbedringer til 2,5 milliarder kroner innen 2025, fra tidligere 1,5 milliarder. Dette er tiltak for å øke Hydros markedsandeler og marginer, som å selge mer bærekraftige produkter til en høyere pris i markedet.

Hydro gjorde kommersielle forbedringer på 1,5 milliarder innen utgangen av fjoråret, ifølge kvartalsrapporten.

Varslet nye klimagrep

Hydro-sjefen opplyser at kundene etterspør metall med lave utslipp.

– Vi ser dette i ordrebøkene våre, der salget av Hydro Circal – som produseres med 75 prosent brukt aluminiumskrap – har doblet seg det siste året, sier Aasheim.

– I år gjør vi et banebrytende arbeid for å produsere aluminium med nær null karbonutslipp basert på 100 prosent brukt aluminiumskrap, og vi er i en dialog med kundene om å levere denne typen aluminium allerede i år, sier hun.

På en kapitalmarkedsdag i desember varslet Hydro også planer om å sikre lavere utslipp gjennom tre konkrete grep:

  • fangst og lagring av CO2 på aluminiumsverk som er i drift, med mål om piloter i drift innen 2030
  • Hydros egenutviklede HalZero-teknologi på nye verk, hvor alumina konverteres til aluminiumklorid før elektrolyse, hvor klor og karbon holdes adskilt og gir en avkarbonisert prosess, med mål om pilotanlegg i industriell skala før 2030
  • Økt resirkulering av skrap i stedet for jomfruelig aluminium, koblet med skifte av energikilde fra gass til hydrogen eller strømfyrt varme ved støperier og resirkuleringsanlegg, hvor nær utslippsfrie løsninger trolig finnes alt i 2022
Publisert: