Norge har nå over tre millioner jobber

Det ble 195.000 nye jobber det siste året, en oppgang på nær syv prosent. Norge har nå over tre millioner jobber.

Norge har nå over tre millioner jobber. Veksten på 195.000 jobber det siste året har blant annet skjedd innen overnatting og servering, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Publisert: Publisert:

Økningen i antallet jobber er særlig høy blant de under 25 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det ble over 195.000 flere jobber fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år, en oppgang på rett under syv prosent. Av dette var nesten en tredjedel innen aldersgruppen under 25 år, ifølge byrået.

– Med en økning på 62 600 jobber sto de under 25 år for 32 prosent av veksten, sier seniorrådgiver ved SSBs seksjon for arbeidsmarked og lønn, Håvard Lien.

Det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft innen overnattings- og serveringsvirksomhet, som står for over 37 prosent av veksten i antall jobber i den yngste aldersgruppen det siste året, opplyser SSB.

Det er nå over tre millioner jobber i Norge, ifølge byrået. Befolkningen er på noe over 5,4 millioner, ifølge byrået.

900.000 nyansettelser

Det skjedde 900.000 nyansettelser blant alle lønnstakere i løpet av det siste året, det høyeste nivået siden statistikken ble etablert i 2016. Den yngste aldersgruppen sto for over 30 prosent av dette.

Rundt 700.000 arbeidsforhold ble avsluttet det siste året.

– Alle næringsområdene hadde en nettoøkning i antall jobber, men den største forskjellen i antall nyansettelser og avsluttede ansettelser fant sted i overnattings- og serveringsvirksomhet, sier Lien.

Det har også vært en stor økning i antallet jobber besatt av utenlandske pendlere, et tall som gikk ned under coronakrisen i 2020 og 2021.

Fortsatt er det noe færre jobber besatt av utenlandske pendlere enn før pandemien, men antallet økte med rundt 40 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år, som tilsvarer 23.600 jobber, opplyser SSB.

Les meldingen fra SSB: 195.000 flere jobber på ett år
Publisert: