— God eierpolitikk innebærer en tydelig dialog med selskapenemellom generalforsamlingene, sa nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) under en redegjørelse i Stortinget torsdag ettermiddag om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV2. Næringsminister Trond Giske (Ap) har fått kritikk for å være en altfor aktiv eier i Telenor, og for å ha brutt med Regjeringens prinsipper for eierstyring.

- Vi har holdt oss til de rammer og prinsipper for eierskapsutøvelse som Stortinget har sluttet seg til, og vi har respektert rollefordelingen, sa Giske under redegjørelsen.

Sist fredag kritiserte Telenors styreleder Harald Norvik offentlig næringsminister Trond Giske for å ha utsatt Telenor, som medeier i A-pressen, for «press på grensen av det utilbørlige» for å hindre salg av TV 2 til Danmark.

Kontroversielle SMS'er

Rett før et avgjørende styremøte sendte Giske to tekstmeldinger til Norvik om at han ville ta saken opp i Regjeringens underutvalg, som består av de tre partilederne i den rødgrønne regjeringen. Selv om det ikke tar selvstendige formelle beslutninger, er det et svært mektig organ.

Da Giske forsøkte å endre Nordviks og Telenors syn, ba Harald Norvik statsministeren bekrefte eller avkrefte at næringsministeren talte på vegne av Regjeringen. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kunngjorde at Regjeringen ikke har noen mening.

Næringsministeren står fast på at han ikke gikk over streken i spørsmålet om TV 2-salget, men tar selvkritikk for at dialogen mellom ham og styrelederen i Telenor ikke har vært god nok.

- Det er noen ting vi kunne gjort annerledes. En formulering i en tekstmelding kunne vært annerledes. Så har vi ikke ført dialogen i en god nok form. Jeg tar til etterretning at styreleder oppfatter spørsmålet om press annerledes enn meg. Vi har hatt kontakt med Telenor om hvordan dialogen skal være i fremtiden, sa Giske.

Opposisjonen ikke fornøyd

Fremskrittspartiet var ikke fornøyd med næringsministerens redegjørelse i Stortinget i dag, og mener at saken ikke er blitt godt nok belyst.

— Alt er ikke kommet frem i saken. Vi ber derfor om at den blir sendt videre til kontroll- og konstistusjonskomiteen, sa Harald T. Nesvik (Frp), nestleder i Næringskomiteen.

Opposisjonen er fortsatt svært kritiske til hvordan Giske håndterte A-pressens salg av TV 2 til danske Egmont.

Høyres nestleder i Næringskomiteen, Svein Flåtten, kom med denne kraftsalven etter Giskes redegjørelse:

— Det er nødvendig å vite når statsråden er representant for Regjeringen, og når han privatperson. I denne redegjørelsen, og i oppfølgingen har man skjøvet Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen foran seg i et forsøket på å late som om dette var ønsket fra Stortinget. Det er det slett ikke. Problemet i saken er hvem staten er? Er det statsråden når han sender SMSer til styreformannen? Eller er det statsministeren?

- Privatpraktiserende eier

Kristelig Folkeparti støtter Fremskrittspartiet i kravet om å få næringsminister Trond Giskes håndtering av TV 2-salget inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Problemet er at Regjeringen som regel er passiv i sin eierskapspolitikk. I denne saken har den vært aktiv, og det viser at Regjeringens eierskapspolitikk er uforutsigbar og til tider uryddig. Det sier mye om Regjeringens prioriteringer, sa Kristelig Folkepartis næringspolitiske talskvinne Rigmor Eide.

Eide viser til at Giske blant annet har avvist å gå inn i spørsmålet om Statoils oljesandprosjekt i Canada og heller ikke har hindre etableringen av selskaper i skatteparadiset Bermuda.

— Det problematiske herer at statsråden har opptrådt som privatpraktiserende eier i denne saken, sa Borghild Tenden (V). - En tett dialog er en legitim oppgave for en eierminister, sa næringsministeren og viste til kringkastingsmeldingen.

— Det er et etablert standpunkt i Stortinget, og ikke noe privatpraktiserende i dette, sa Giske.

Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ønsker alle at saken skal behandlies i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, men forslaget ble nedstemt.

- Bortforklarende redegjørelse

— Dette var ikke oppklarende, men en bortforklarende redegjørelse.Det betyr at vi trenger en komitebehandling av saken, sa Høyre-leder Erna Solberg.

— Hva i alle dager er det nå som skal kontrolleres? spurte Helga Pedersen (Ap), som var fornøyd med næringsministerens redegjørelse.

— Det er ingen annen grunn enn at opposisjonen vil holde saken politisk varm.

Formelt sett var det Giske selv som hadde bedt om å få komme til Stortinget i dag. Men ideelt sett var han tvunget til å gjøre det etter den massive kritikken fra opposisjonen i saken.

Næringsministeren slipper nå at kontroll- og konstitusjonskomiteen åpner sak og arrangerer en formell høring. Da ville både embedsmenn og representanter for Telenor ha blitt innkalt for å gi sin versjon av saken.

SV og Sp bak Giske

Giske har fått bred støtte, både i og utenfor eget parti. Både Kristin Halvorsen (SV) og Liv Signe Navarsete (Sp) støttet at han ønsket en drøftelse av TV 2-salget i Regjeringens underutvalg.

SV-leder Kristin Halvorsen skal ha bedt Trond Giske om et notat der det ikke bare ble redegjort for salget, men også mulige alternativer for å sikre TV 2 på norske hender.

Det skal bare ha vært snakk om en orientering og drøfting av saken, det skal ikke ha vært snakk om å instruere styret. Halvorsen fikk tommelen opp for ønske om et notat fra Giskes hånd fra Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete, ifølge NTB.

— Det er veldig synd at TV2 blir solgt ut av Norge. Det er viktig med norsk eierskap generelt, ikke bare i mediebedrifter. Det har jeg vært tydelig på overfor Roar Flåthen og Trond Giske, har Navarsete uttalt til Dagsavisen.

Næringsministeren får også støtte fra et flertall av Aps fylkesledere, kunne NRK fortelle onsdag.