• bank1.jpg

Håper flere skal bytte bank

Konkurransetilsynet mener bedre informasjon og lavere kostnader burde ført til at flere bytter bank.