• FORNØYD BANKSJEF: Styret i Sparebanken Vest foreslår å dele ut 50 millioner kroner til allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Det er opp 10 millioner kroner fra 2013. - Over tid har vi arbeidet for å redusere kostnadene, sier adm. dir. Jan Erik Kjerpeseth. FOTO: Ørjan Deisz

Økte pengebingen med 272 mill.

Sparebanken Vest dro i land et solid overskudd i fjor. Kostnadsstyring og eiendomssalg var blant driverne til kassen.