• Jeg hadde ingen anelse om det å drive et aksjeselskap, sier 35-åringen som startet ingeniørfirma innen sveising.

Til tross for at hun ikke hadde noe erfaring med driften av et selskap, sa Kathrine Molvik opp jobben hun hadde og startet ingeniørfirmaet FeC. I oktober flyttet hun, som en av de første, inn i den nye gründerinkubatoren under Hagelsundbrua.

— Gründerinkubatoren har vært alfa og omega for meg. Jeg kunne faget mitt godt, men hadde ingen anelse om det å drive et aksjeselskap. Det å jobbe så tett med andre gründere er motiverende og inspirerende, og noe jeg har dratt nytte av som fersk gründer. Det er ikke mange gründere som har slike lokaler, sier Molvik, som egentlig hadde tenkt å jobbe fra uthuset hjemme på Hjelmås.

Unik i Norge

Firmanavnet er sammensatt av det kjemiske symbolet for jern (Fe) og kobber (Cu), og tilbyr rådgiving og prosjektledelse innenfor sveise- og materialteknikk. Kundene er stort sett bedrifter innen offshore, skipsindustri, og anleggsbygging.

Det var til de grader ønskelig og nødvendig med et slikt gründerfellesskap i regionen.

Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest

— Så vidt jeg vet er det ingen i Norge som driver med det vi driver med. Jeg ble ofte ringt opp og spurt om rådgivning i min tidligere jobb, og så et behov i bransjen, sier hun.

Firebarnsmorens pågangsmot har gjort at FeC, med sine tre ansatte, omsatte for rundt tre millioner kroner i sitt første halvår. Molvik håper på en dobling av både ansatte og omsetning i 2015.

«Bedriftskollektivet»

Gründerinkubatoren i Knarvik eies av Industriutvikling Vest, og har som formål å være en pådriver for nyskaping og vekst for bedrifter i Nordhordland. Ifølge en nylig publisert masteroppgave, skrevet av Sondre Sognnes Haugen ved Universitetet i Bergen, er Nordhordland en av de regionene i Norge med minst entreprenørskap. Dette skyldes i stor grad lav arbeidsledighet og stabile, høye lønninger. Daglig leder i Industriutvikling Vest, Børge Brundtland, håper dette kan være i ferd med og snu.

— Det var til de grader ønskelig og nødvendig med et slikt gründerfellesskap i regionen, og responsen har vært stor. Gründere sitter ofte på hjemmekontor og jobber, men her får de et fellesskap gründerne imellom og vi kan jobbe tett på dem for å bistå med hjelp i det daglige, sier han om næringsbygget som i alt kan huse mellom 15 og 20 bedrifter.

- Fulgte drømmen

Så langt huser bygget åtte gründervirksomheter, samt auditorium og kantine. Bedriftene har rundt tre år på å bli levedyktige, før de må flytte ut av kontorene for å gi plass til nye gründere. Brundtland er ikke i tvil om at Kathrine Molvik og hennes bedrift kommer til å «vokse» seg ut av gründerinkubatoren innen kort tid.

— Hennes selskap er et særdeles godt eksempel på en initiativrik og dyktig gründer, og jeg er overbevist om at selskapet hennes vil bli enda større i fremtiden. Molvik fulgte drømmen sin, og det er imponerende å se hva hun har oppnådd på det halvåret siden oppstarten. Det viser at man med pågangsmot og kunnskap til faget sitt har alle muligheter til å lykkes, med hjelp og støtte fra inkubatoren, mener han.

Mannsdominert yrke

Som en av svært få kvinner, har Molvik jobbet seg frem i en mannsdominert bransje. Hun legger ikke skjul på at det byr på utfordringer å ikke ta opp like mye plass i møtelokalene som sine mannlige kolleger.

— Hvis jeg er ute på et oppdrag med en mann, henvender de seg nesten alltid til ham, hvis de ikke har møtt meg før. Etter hvert innser de at det er jeg som kan svare på de tekniske spørsmålene, men det kan være slitsomt å måtte jobbe for å få respekt. Samtidig gjør det at jeg gir litt ekstra for å bevise at jeg får til ting, sier 35-åringen, som foreløpig er eneste kvinne i gründerfellesskapet.

Brundtland innrømmer at rekrutteringen av kvinnelige gründere er en utfordring.

— Vi jobber helt klart for flere kvinner i industrien. Dessverre ser vi at vi skulle hatt atskillig bedre rekruttering av kvinnelige gründere i det tyngre næringslivet. Det gjør det bare enda mer imponerende det Molvik har gjort.