• HARMONISK: Steffen Sommerstad (28) og Ingeborg Faye Vågsholm (31) har enno ikkje opplevd å krangle om pultane, men ser ikkje bort frå at folk kjem tidlegare på jobb for å sikre seg dei beste plassane. FOTO: ODD E. NERBØ

- Alle ser mot Bergen

Mellom dei tradisjonsrike sjøbodane i Sandviken skjer ein stille revolusjon. PwC har sidan nyttår vore prøvekaninar for teknologi som kan endre arbeidsplassar verda over.