- Han har grovt tilsidesatt reglene

Nye argumenter førte ikke frem. Odd Drevland mister advokatbevillingen sin.

Publisert Publisert

FRATATT: Da Taxi Vest-saken ble kjent, valgte Odd Drevland selv å levere inn sin advokatbevilling. Advokatbevillingsnemnden har likevel fratatt ham bevillingen. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Advokatbevillingsnemnden har fratatt Odd Arild Drevland advokatbevillingen. Beslutningen er endelig.

Nemnden er svært kritisk til hvordan Odd Drevland har håndtert pengene som Taxi Vest hadde stående på klientkonto hos ham:

«Ved behandlingen av (...) klientmidler valgte han bevisst en strategi som innebar at selskapets organer ble holdt uvitende om hvilke uttak som ble foretatt, og på forespørsel valgte han også å feilinformere selskapet og dets revisor om klientmidlene.», står det i et vedtak som ble offentliggjort torsdag.

— Har levd under press

Odd Drevland valgte selv å levere inn sin advokatbevilling i fjor høst, etter at BT avslørte at han hadde tuklet med klientmidler som tilhørte selskapet Taxi Vest (se fakta).

I sommer innstilte Tilsynsrådet for advokatbevilling på at han uansett skulle fratas bevillingen. På et møte 6. november fulgte Advokatbevillingsnemnden opp.

Les også

Saksøker Drevland etter pengerot

Les også

Tar Drevland til skifteretten

Advokat Per Magne Kristiansen, som representerer Drevland, er skuffet over utfallet.

— På den annen side har det har gått nesten ett år siden Drevland frivillig innleverte sin bevilling. Med det presset han lever under, er det godt med en avklaring uavhengig av hva den går ut på. Antallet førstesider og bilder i BT setter sine spor, sier Kristiansen.

Ser lyspunkt

Kristiansen mener likevel det er positive sider ved vedtaket.

— Innstillingen fra Tilsynsrådet bygget på at Drevland urettmessig hadde disponert over klientmidler og listet ellers opp en rekke kritikkverdige forhold. Slik er det ikke lenger, nå er avgjørelsen enkel og ren. Den sier kun at Drevland har forgått seg i forhold til informasjon, sier Kristiansen.

— At Drevland har gjort feil i forhold til informasjon har han erkjent og lagt seg flat for fra første dag, sier Kristiansen.

Men selv om vedtaket fra nemnden ikke eksplisitt går inn på at Drevland urettmessig skal ha tatt penger, står det at man "slutter seg i det vesentlige til de vurderinger og den begrunnelse" som Tilsynsrådet kom til.

Avdød taxi-gründer

Drevland har tidligere forklart at han har belastet Taxi Vests klientkonto med bakgrunn i en fullmakt han skal ha fått i 2003 fra den avdøde Taxi Vest-gründeren Norleif Ulveseth. Den var nærmest utformet som en blankofullmakt, som ga Drevland adgang til å ta ut det han mente å ha krav på i forbindelse med arbeid for Taxi Vest.

Avtalen skal imidlertid ha vært ukjent for de andre styremedlemmene i Taxi Vest.

I sommer konkluderte Tilsynsrådet for advokatvirksomhet med at Drevland burde forstått at en slik avtale ikke holdt vann juridisk.

- Begrenset betydning

Det har tidligere vært vist til at Ulveseth, ifølge selskapsregistrene, ikke var styreleder da den angivelige avtalen ble inngått.

Etter ny dokumentasjon fra Per Magne Kristiansen mener Advokatbevillingsnemnden at det er sannsynliggjort at Ulveseth likevel var styreleder på det aktuelle tidspunktet, men at dette er av begrenset betydning.

"Det fremstår som klart for Advokatbevillingsnemnden at Drevland over lang tid, og i et stort omfang, grovt har tilsidesatt de strenge regler som gjelder ved behandlingen av betrodde midler", heter det i vedtaket, hvor det vises til hvordan han holdt unna opplysninger og feilinformerte Taxi Vest.

Per Magne Kristiansen tror Drevland vil kunne få tilbake bevillingen senere.

— Slik nemnden nå formulerer seg, anser jeg mulighetene for å være gode. I mellomtiden er målsettingen å få Drevland tilbake i juridisk arbeid, sier han.

Publisert