• SANK: MS «Alrita» forliste i Hustadvika. Mannskapet måtte hoppe i sjøen. Nå har Stavanger Tingrett dømt SAR AS til å betale erstatning fordi de holdt tilbake opplysninger om lastens beskaffenhet. FOTO: ILLUSTRERT NORSK SKIPSLISTE

Dømt for grov uaktsomhet

SAR AS er dømt til å betale millionerstatning for å ha holdt tilbake opplysninger om lasten da frakteskipet «Alrita» sank.