Går pensjonskassen etter i sømmene

Styret i pensjonskassen ga seg selv høyere lønn. Nå skal bystyret se på om pensjonskassen må endres.