• UTLEIE: Denne bygningen i Willy Walentinsensvei averteres som pensjonat på egne nettsider. Det er ulovlig ifølge kommunen. FOTO: ODD NERBØ

Inspiserer prestehus

Kommunen krever tilgang til sokneprest Thor Sommerseths bolig på Melkeplassen.