Til tross for eurokrisen og høy arbeidsledighet er det få søreuropeere i norsk landbruk.

— Vi har merket en svak oppgang i arbeidsmigranter fra Sør-Europa. Men størstedelen kommer fra land som Polen og Litauen, sier Marianne Pedersen i Nav til Nationen.

Følg oss på Facebook!

Svensker og polakker

Skatteetaten har skrevet ut drøyt 263.000 skattekort til EØS-borgere i år. Der svensker og polakker hver for seg utgjør omtrent 67.000 av dem, utgjør grekerne bare 760 stykker.

I fjor skrev de ut 595 til grekere før juni, så det har skjedd en liten økning. Det har også kommet noen hundre flere spanjoler i år enn i fjor.

— Det har tradisjonelt kommet få fra Sør-Europa, så prosentvis er økningen stor. Det er likevel bare snakk om noen tusen mennesker, sier Pedersen.

I 1990 jobbet rundt 3300 utenlandske sesongarbeidere på norske gårder. Fram til 2007 var det en økning i arbeidsinnvandringen til landbruket, men siden den gang har den gått ned. I 2007 var 27.000 utlendinger i jobb på norske gårder. Siden den gang har tallet ligget rundt 20.000.

Det er skattekort til statsborgere fra Polen, Litauen, Sverige, Latvia, Romania og Island som øker mest, ifølge Nationen.