Les også:

Styreleder Trygve Hegnar i Hurtigruten legger ikke skjul på at prisen for de tjenester Hurtigruten skal yte staten, ved å gå innom 34 havner i døgnet, ikke var som Hurtigrutens ledelse ønsket i utgangspunktet. Likevel er han åpen for muligheten til å kjøpe nye skip fordi flere av skipene er gamle.

For å opprettholde det tilbudet Hurtigruten har i dag med anløp 7 dager i uken, 2 ganger i døgnet i 34 havner, krevde Hurtigruten et årlig tilskudd på 750 millioner kroner. Selskapet fikk 640 millioner kroner i gjennomsnitt pr. år i 8 år. I dag er tilskuddet 380 millioner kroner årlig.

Hverken Trygve Hegnar eller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa la skjul på at det har vært lange og tøffe forhandlinger. Kleppa kaller det en seier at Staten og Hurtigruten har inngått en avtale om statlig kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes for 8 år fra 2012. Totalt er avtalen verd 5,12 milliarder kroner.

Gledens dag

— Jeg regner med at dette er en gledens dag langs kysten. Dette er bra for Regjeringen og bra for Hurtigruten, sa en entusiastisk Kleppa etter at avtalen var undertegnet.

- Å få beholde alle anløpene, er godt for selvfølelsen langs kysten, sier konsernsjef i Hurtigruten, Olav Fjell.

— Vi ble enige om pris, selv om det ikke ble som vi ønsket i utgangspunktet. Men vi opererer med et perspektiv på 8 år, og det er viktig for oss. Det er en av årsakene til at vi måtte redusere på våre økonomiske krav, sier Hegnar.

Storinvestor

Selv har Hegnar investert rundt 350 millioner kroner i Hurtigruten. Han er største aksjonær med 28,25 prosent av aksjene. Da Oslo Børs stengte i går, var Hegnars aksjepost verd xxxxxx kroner.

- Kommer dere til å tjene penger i 2012?

— Ja, det tror jeg, Det må vi gjøre. Vi må kanskje kjøpe nye skip. Vi må være fornuftige og effektive. Avtalen gjør at vi får høyere beløp i begynnelsen. I 2012 er utbetalingen på 700 millioner kroner. Deretter blir det gradvis nedtrapping til 580 millioner i 2019, sier Hegnar, som er svært opptatt av å presisere at det ikke dreier seg om ett øre i subsidier. Hvert øre er betaling for de tjenester som Hurtigruten yter Staten, ifølge Hegnar.

Cruise

Til nå har Hurtigruten ikke tjent penger på norskekysten. Men selskapet får anledning til å ta ut skip i inntil 22 dager til festivaler og lignende uten at det blir trekk i tilskuddet, ifølge samferdselsministeren. Hegnar er fornøyd med fleksibiliteten.

Også cruisevirksomhet er blitt en del av Hurtigrutens virksomhet. Stor drahjelp er eksempelvis lukrativ utleie av skip som flytende hotell i Australia med nær 800 millioner kroner i inntekter pr. år.