Kunne endelig utbetale bonus

Meglerhuset Norne Securities nådde i fjor budsjettmålet for første gang.