I tråd med forventningene besluttet Norges Bank på sitt rentemøte torsdag å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Spenningen var knyttet til den såkalte rentebanen, som er hvilken renteutvikling banken ser for seg fremover.

— Norges Bank sa i juni at det var mer sannsynlig at de kuttet renten enn at de satte den opp på kort sikt. Nå holder de renten flatt på 1,5 i renteprognosen og balanserer risikoen, sier Bruce til NTB.

— Det var den største overraskelsen for markedene, legger han til.

Nordeas sjefanalytiker viser til at kronen styrket seg en hel del målt mot euroen etter at Norges Banks beslutning ble kjent.

Holder på hovedbudskap

Sentralbanksjef Øystein Olsen antydet en gradvis renteøkning først etter 2015.

— Etter en samlet vurdering har vi kommet fram til at styringsrenten bør ligge på dagens nivå den nærmeste tiden, sier han.

Analysene i pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten «blir liggende på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis», ifølge sentralbanksjefen.

Det var i tråd med forventningene.

— Ingen renteendring, rentebanen litt opp på kort sikt, litt ned på lengre sikt, begge deler som vi forventet, skriver DNB Markets' sjeføkonom Øystein Dørum på Twitter.

— Hovedbudskapet var veldig mye det samme: Det er veldig lenge til nye renteøkninger, en gang i 2016, og rentene skal veldig lite opp, sier Bruce.

Olsen viser til at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret siden juni. Samtidig slår han fast at den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos Norges handelspartnere, men at vekstutsiktene er noe svakere enn tidligere antatt.

Rekordlave renter

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1- 2 prosent fram til neste rapport legges fram 11. desember i år, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Olsen begrunnet Norges Banks beslutning blant annet med at den forventede renteoppgangen i utlandet er skjøvet ytterligere ut i tid.

USAs sentralbank varsler at den vil holde renten nær null i en betydelig periode fremover. Samtidig kan renten bli hevet noe raskere enn forventet når den først blir satt opp.

Den europeiske sentralbanken valgte nylig overraskende å kutte renten til rekordlave 0,05 prosent.

— Her hjemme har både konsumprisene og produksjonen steget noe mer enn ventet siden forrige rapport. Mye av denne oppgangen forklares trolig av midlertidige forhold, sier Olsen.

— Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i august fortsatt moderat vekst i produksjonen. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi kan avta noe dette året og anslås deretter å øke gradvis til nær et normalt nivå, sier sentralbanksjefen.

Han påpeker at prisveksten ventes å ligge under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.