I en rapport skrevet av det tyske finansdepartementet er den stadig dypere statsgjeldkrisen i Europa en trusel for den økonomiske stabiliteten i Europas største økonomi. Det skriver Dow Jones Newswires, ifølge den svenske nettavisen di.se.

Eksporterer mindre

Finansdepartementet konstanterer at indikatorer som viser tilstanden i Tyskland har blitt forverret på grunn av økende usikkerhet rundt håndteringen av den europeiske gjeldskrisen. Departementet tror at landets verdiskaping, eller bruttonasjonalprodukt, kommer til å gå ned i årets andre kvartal. Mens eksporten øker noe, er den likevel senere enn på begynnelsen, om enn høyere enn i 2008.

Flere kan miste jobben

Indikatorer fra det tyske arbeidsmarkedet ser gode ut. Økning i tyske bedrifters gevist og i lønn bør kunne dra opp konsumet i landet. Men på lengre sikt kan krisen i Europa føre til mer arbeidsledighet og mindre konsum — altså mindre fart i tysk økonomi, konkluderer rapporten.