Ordningen med grønne sertifikater eller elsertifikater ble satt i gang fra 1. januar i år, og den finansieres med et tillegg i strømprisen.

Avgiften vil ikke stå spesifisert hos de fleste strømleverandørene. Den er heller ikke stå høy at den blir særlig merkbar for strømkundene. Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) og lokale strømleverandører har beregnet at den vil utgjøre mellom 150 og 200 kroner ekstra for en bolig der det brukes 20.000 kilowattimer (kWh) årlig. For dem som faktureres månedlig, betyr det et tillegg på 12 – 15 kroner per regning i gjennomsnitt.

Økende avgift

Pengene som kommer inn fra denne avgiften skal brukes til å subsidiere ny fornybar kraftproduksjon. Strømleverandørene er pålagt å kreve inn avgiften, som skal brukes til å kjøpe de «grønne sertifikatene».

I år må strømleverandørene kjøpe sertifikater for 3 prosent av strømsalget. Denne prosentandelen øker fram til 2020. Da vil avgiften ved et forbruk på 20.000 kWh komme opp i 700 – 800 kroner, ifølge NVE.

Billigere strøm?

– Det kommer en marginal økning i strømprisen nå, men på sikt tror jeg prisen blir lavere for forbrukerne, sier markedssjef Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi.

– Svenskene har hatt denne ordningen i mange år, og de sier den fungere for å få fram mer kraft. Selskapet Markedskraft har beregnet at elsertifikatordningen kan gi et kraftoverskudd i Skandinavia på 47 milliarder kilowattimer (TWh) i 2020. De mener kraftoverskuddet kan bli så stort at det kan føre til kollaps i markedet hvis det ikke bygges ut flere kabelforbindelser til utlandet, sier Jansrud.

Mange søkere

Kraftutbyggere som skal få tilskudd fra sertifikatordningen må godkjennes av NVE. Statnett administrerer ordningen ved å føre et elsertifikatregister. Godkjente produsenter av fornybar energi får sertifikater i forhold til produsert mengde kraft.

Fra 2. januar har kraftprodusenter som ønsker å delta i ordningen kunnet sende inn søknader. NVE opplyser at det innen 26. januar hadde kommet inn 109 søknader. 107 av søknadene er fra vannkraftverk. En søknad gjelder vindkraftverk og en søknad kommer fra et biokraftverk.

12 anlegg godkjent

NVE har foreløpig godkjent 12 anlegg, alle er vannkraftanlegg med en samlet produksjon på 50 GWh.

Kvassteinåga kraftverk i Vefsn kommune i Nordland var det første kraftverket som ble godkjent for rett til elsertifikater for fornybar strøm.

Kraftverket ble satt i drift i september 2011. Forventet produksjon er om lag 15.000 MWh strøm årlig. Det gir grunnlag for tildeling av et like stort antall elsertifikater i året.