— Det har vært tøffe tider, erkjenner Iwan Eide Knudsen.

Familien Eide Knudsen opplevde et halvert resultat, i forhold til 2012. Fra 333 millioner kroner i 2012 til 155 millioner kroner i 2013, og dette skyldes hovedsakelig fall i både salgsinntektene fra varehusene til Spar Kjøp og fraktinntektene fra Spar Shipping.

Derimot ser familiens holdingselskap, West Coast Invest, svært sikkert ut, med en egenkapital på over fem milliarder kroner. Det tilsvarer 75 prosent av verdiene i selskapet.

«Svært vanskelig»

Familien tok ut et utbytte på 60 millioner kroner i 2013. Kun nødvendig for å betale formuesskatten, ifølge Iwan Eide Knudsen.

Han blir tydelig engasjert når han snakker om skattesystemet.

— Det gjør det svært vanskelig å konkurrere med de internasjonale kjedene, som bare kan sende penger ut av landet, sier Eide Knudsen.

Eide Knudsen er mektig irritert på han kaller regjeringens unnlatelser med formuesskatten.

— Som norsk kjøpmann blir du straffet av formuesskatten når du har stort varelager. Slik kan det ikke være lenger. Det reduserer selvsagt vår konkurransekraft, sier han.

Ifølge Dagens Næringslivs liste over de største likningsformuene i landet, hadde Eide Knudsen selv en formue på 744 millioner kroner gjennom fjoråret. Den virkelige formuen kan være langt større, blant annet fordi eiendom har lav likningsverdi i Norge.

Fall i salgsinntektene

Varehuset Spar Kjøp opplevde en svak nedgang i salgsinntektene i 2013, fra 843 millioner kroner i 2012 til 817 millioner i 2013.

— Tidene er usikre og man handler mindre. Folk reiser også mer, og legger igjen større andel av inntektene utenfor landets grenser, forklarer Eide Knudsen.

Verre gikk det for Eide Knudsen-familiens rederi, Spar Shipping, der fraktinntektene falt fra 657 millioner kroner i 2012 til 529 millioner kroner i 2013. En nedgang på nesten 20 prosent.

— Det er mye ledig tonnasje i markedet og rolige tider i Europa. Det slo ut negativt for oss, sier Eide Knudsen.

— 2014 ser derimot ut til å bli et bedre år for alle virksomhetene, sier han.

Eiendomskonger

Familien kjøpte eiendom for over 330 millioner kroner i 2013, og sitter nå med en eiendomsportefølje på 2,43 milliarder kroner. De virkelige verdiene kan være langt høyere, siden regnskapsloven krever at de er bokført til kjøpskostnad, og ikke virkelig verdi.

— Det har vært en strategi for oss å sikre verdier i eiendom, sier Eide Knudsen.

I tillegg kunne familien Eide Knudsen glede seg over en hyggelig oppgang på Oslo Børs på hele 81 millioner kroner ved fjorårets slutt.

— Vi har for det meste investert i oppdrettsnæringen og shipping. Dette er ikke en vesentlig portefølje for oss, sier Eide Knudsen.

Familien er blant annet tungt inne i Marine Harvest.

West Coast Invest 2013 Endring
Driftsinntekter 1482 -5,4 %
Driftsresultat 136 -37,8%
Resultat e.skatt 155 -54,3 %