De beste pensjonene forsvinner

Ansatte i privat næringsliv med de beste pensjonsordningene blir innen fire år tvunget over på dårligere pensjoner. Dagens ytelsesbaserte ordninger som gjerne garanterer 66 prosent av sluttlønnen i pensjon skal bort. I stedet må bedriftene velge mellom tre modeller som alle gir ansatte større usikkerhet om hva de vil få utbetalt i pensjon.