• Samlivsbrudd er en forklaring på hvorfor middelaldrende menn oftere havner i økonomisk trøbbel, sier forbrukerøkonom Christine Warloe.

Har du kontroll på økonomien? Ta vår test her.

Menn pådrar seg flere betalingsanmerkninger enn kvinner, og det er ikke de yngste mennene som sliter mest.

Ved utgangen av fjoråret hadde 6,7 prosent av menn over 18 år i Norge betalingsanmerkninger. Samme tall for kvinner var 4 prosent. Det viser tall fra analyseselskapet AAA Soliditet (se grafikk til høyre på siden). Betalingsanmerkninger får man blant annet når man ikke betaler inkassoregninger i tide.

Bryter man det ned på aldersgrupper viser det seg at det ikke er de yngste mennene som kommer verst ut. Størst andel menn med betalingsanmerkninger på landsbasis finner man i aldersgruppen 36 til 45 år. Blant disse har 9,1 prosent betalingsanmerkninger.

Også når det gjelder kvinner er aldersgruppen 36 til 45 år den med høyest andel betalingsanmerkninger, men med en andel på 6,5 prosent ligger de fortsatt på et lavere nivå enn sine jevnaldrende menn.

Doble utgifter og nytt boligkjøp

— Samlivsbrudd er en forklaring på hvorfor middelaldrende menn oftere havner i økonomisk trøbbel, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Hun peker på at det fort koster mye, også i kroner og øre, når man splitter opp et parforhold.

— Samlivsbrudd er i seg selv dyrt ved at man går gjennom en periode hvor man ofte har doble utgifter og nytt boligkjøp. Dermed er det mange som må ty til kredittkort og forbrukslån for å komme gjennom en slik fase, sier Warloe.

Høyt forbruk, lav rente

Kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i inkasso- og kredittanalyseselskapet Lindorff peker på at nettopp samlivsbrudd kan sette mennesker som i utgangspunktet har en god økonomi i en sårbar situasjon.

— Mange har mye gjeld og dermed er de sårbare om noe i livssituasjonen skulle endre seg, som et samlivsbrudd. De er også sårbare for økt rente, noe vi må regne med på lengre sikt, sier Eikemo.

Han mener også at høyt forbruk over tid er en avgjørende faktor for hvorfor de middelaldrende rammes hyppigere av betalingsproblemer.

— Denne gruppen har ofte god inntekt og blir regnet for å være sikre betalere. Dermed får de lettere tilgang på mer kreditt. Derfor er det også slik at når de først misligholder gjeld så er det snakk om mye større beløp, sier Eikemo.

Kvinner velger mindre risiko

Warloe i Nordea mener tallene også viser at kvinner er mer samvittighetsfulle enn menn når andelen menn over 18 år med betalingsanmerkninger er på 6,7 prosent - og for kvinner 4 prosent.

— Det er tegnet et bilde av kvinner som shoppingglade, som drar kortet bare vi ser en fin veske. Men det som nok forklarer forskjellen mellom menn og kvinner er at kvinner er mer samvittighetsfulle og har en mer bekymret holdning til egen økonomi. Kvinner er mindre villig til å ta risiko, sier Warloe.

Også administrerende direktør Frode Berg i AAA Soliditet tror ulike holdninger mellom kjønnene er av betydning.

— Menn har ofte vært den som har hatt hovedinntekten og dermed er mest eksponert økonomisk. Men det ligger nok også en forskjell i holdning mellom kjønnene. Kvinnene er mer forsiktige og mindre villig til å ta risiko. Når det er sagt er dette forhold som er i ferd med å viskes noe ut, sier Berg.

Har du kontroll på økonomien? Ta vår test her.

2301Menn-ELdFNHR1UP.jpg