Bankene og FNO er redd forøkte klasseskiller fordi en del av ungdommen ikke får lån på grunn av kravet om15 prosent egenkapital.

Så lenge boligprisenestiger, og særlig når de stiger mye, vil de som har investert mest oglånefinansierthøyest andel av kjøpesummen, tjene mest. Normalt vil dettebegunstige dem med høy inntekt og litt egenkapital nok til å tilfredstillebanken. Da blir det forståelig at alle vil være med, særlig i Norge hvor det ermange gode grunner til at boligprisene kan fortsette stige raskere enninntektene (herunder atforeldregenerasjonen har penger å legge i potten.)

Derfor blir det, forståelignok, reaksjoner på at bankene får beskjed fra Finanstilsynet omå kreve 15prosent egenkapital. Skulle imidlertid prisenesynke, blir tapene størst for den som har lånt mest.

Sjansen for fallendeboligpriser er kanskje ikke stor, i hvert fall ikke så lenge Norge ikke rammesdirekte av uroen i finansmarkedene i Europa. MenatDNB ogogFNO kaster seg ut i denne debatten uten å nevne at finansiellstabilitetmåvære utgangspunktet for Finanstilsynet, grenser mot detpinlige.

Troverdigheten er hellerikke veldig høy.Det er vanskelig å forklare sammensetningen av bankeneslåneporteføljer med bankenesfrykt for økte klasseskiller. Det er tryggereå ta utgangspunkt i egeninteressen når man skal forklare bankenes adferd.

Også dennegangen.