• AVLASTNINGSSKOLE: Gamle Ulriken skole har vært brukt som midlertidig skole for elevene ved Ny Krohnborg skole mens denne pusses opp. Fra høsten skal Landås-elevene inn her, men det er ikke sikkert alt blir klart til skolestart. FOTO: ELIN ELVSÅS

Alle brakkeskolene blir forsinket

Elevene må flyttes i brakker til høsten på grunn av skoleforfallet. Men de blir ikke klare til skolestart.