Den spanske regjering har fremlagt et nytt statsbudsjett som den tror kan få Spania ut av landets økonomiske krise. Drahjelp håper statsminister Mariano Rajoy å få fra «den tause majoritet», de mange spaniere som ikke tyr til gatene for å protestere mot innstramninger og dårligere kår. Men den tause majoriteten blir stadig mindre, og de mer høyrøstede opposisjonelle stadig flere ettersom krisen setter seg hardere fast i landet.

Rajoy har likevel ikke noe annet valg enn å treffe harde tiltak for å hindre renteøkning på nødvendige lån som Spania må ta opp. Hans store pedagogiske utfordring er å få sitt budskap igjennom til den vanlige spanier, som opplever massearbeidsløshet på nært hold. Det er unge, det er eldre, det er de midt imellom som går fra en tilværelse med tilsynelatende sikker inntekt til en situasjon der de ikke lenger vet hvordan de skal skaffe penger til mat, hus og utdannelse.

Spania er ikke det eneste europeiske land som er rammet av den økonomiske krisen. Men det nye er at nedturen i land som Spania og Italia-Hellas kommer i en egen kategori — er i ferd med å spre seg nordover. Selv i Tyskland begynner krisen å bite.

Det er alvorlige tegn. For Spania kan det bety at det vil ta lengre tid før de harde tiltakene får effekt. Kanskje ville det være best om Madrid nå ber om krisehjelp fra de andre eurolandene. Det kan virke ydmykende, men er bedre enn at en hel generasjon går tapt.