Over hele landet har mange allerede merket konsekvensene av arbeidskonflikten i statlig og kommunal sektor. Og fra tirsdag og onsdag neste uke blir det verre: Da trapper YS, LO Stat, Fagforbundet og Unio kraftig opp.

Trapper opp til det dobbelte

De fire forbundene tar ut nærmere 24.000 arbeidstakere i streik — noe som innebærer at streiken dobles i omfang. - Barnehager, skoler og SFO vil rammes. Tidligere har vi primært tatt ut ansatte i administrative funksjoner, og på den måten primært rammet arbeidsgiver og ikke publikum. Men når vi nå trapper opp vil også de merke det bedre, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet til Aftenposten.no.

- Hvor lenge kan dere holde på?

— Vi kan holde på lenge, dersom det ikke er mulig å finne en løsning. Vi har ikke tatt ut personell som berører liv, helse eller miljø, sier Nord.

Hun sier at de også har planene klare for en ytterligere opptrapping - dersom det skulle være nødvendig. Nord oppfordrer de som mistenker at de kan bli rammet av streiken om å ta kontakt med kommunen for å finne ut hvilke konsekvenser det har for dem.

Unio-leder Anders Folkestad (til høyre) er forberedt på en langvarig streik. Her sammen med leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, og Mimi Bjerkestrand, leder for utdanningsforbundet.
NTB SCANPIX/FREDRIK VARFJELL

Politi, departementer og værmeldingen rammes

Unio-leder Anders Folkestad sier at det spesielt er barnehager, skoler, helsevesen og politiet som blir rammet når streiken forbundet tar ut 7300 nye arbeidstakere i streik fra onsdag.

— Er beredskapen godt nok ivaretatt i politiet?

— Vi skjermer mest mulig av operativ tjeneste, men en viss effekt vil det nok kunne få. Men det skal ikke være fare for liv og helse. Det vil nok være ting som utstedelse av pass og etterforskning som vil bli spesielt rammet, sier Folkestad.

Han sier at streikeviljen er sterk blant hans medlemmer.

— Vi har merket når vi har varslet opptrapping at folk er skuffet fordi de ikke er tatt ut. Det tegner et bilde av at kampviljen er stor, sier Folkestad.

I tillegg til skoler og barnehager vil også andre kommunale tjenester bli rammet. Både parkeringsvakter, renovatører og hjemmehjelpstjenesten i flere kommuner vil få færre hender på jobb i uken som kommer.

Det kan også bli vanskeligere å få vite om det fantastiske sommerværet fortsetter: 106 ansatte ved Meteorologisk institutt vil være i streik fra onsdag.

Også statsforvaltningen blir hardt rammet av streiken, og spesielt gjelder det Utenriksdepartementet. Rundt 550 ansatte i UD og NORAD legger ned arbeidet på onsdag.

Lostjenesten blir lammet når 103 losførere tas ut i streik, og dette vil blant annet ramme trafikken i Oslofjorden. Mange ansatte på trafikkstasjoner vil også streike, noe som vil gjøre det nærmest umulig å få tatt førerprøven enkelte steder.

Første streik i staten på 28 år

En viktig del av bakgrunnen for arbeidskonflikten er at offentlig sektor ikke fikk et tilbud som matchet det såkalte frontfagsoppgjøret for industriarbeidere.

— Frontfaget har vært utgangspunkt for rammen for offentlig sektor i årtier. Plutselig går man bort fra det, sier Mette Nord.

Streiken i kommunal sektor kommer etter at tre uker med forhandlinger ikke ga resultateter. I statlig sektor er det streiken den første på 28 år. Unio, YS og LO Stat presenterte et ultimatium: De ville at staten skulle legge en lønnsramme på 4,25 prosent på bordet. Men staten svarte med 3,96 prosent, og da ble det konflikt.

Nå er Folkestad klar for en langvarig streik.

— Vi har ingen annen begrensning enn at vi holder på så lenge vi må, sier han, og understreker at de ikke vil lempe på kravene.

— Det er ikke aktuelt. Vi har gått til streik under de forutsetninger som var, og nå er det gjennom streiken vi taler, sier han.

Her kan du se det nye streikeuttaket fra de ulike forbundene: Unio, LO Stat, Fagforbundet, YS (eksterne lenker).